Voor de pers: mediagevoelige uitspraken van deze week Raad van State

Op de pagina "Openbaarmaking van uitspraken" treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag van die week uitspraak doet. Omdat de vermelding van nummers geen duidelijkheid geeft over de inhoud van de zaken, worden de vertegenwoordigers van de pers op deze pagina hierover geïnformeerd.

Een inhoudelijke beschrijving van alle uitspraken in hoofdzaken van deze week, is helaas niet haalbaar. Daarom maken de persvoorlichters van de Raad van State hieronder wekelijks op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedures, neem contact op met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Pieter-Bas Beekman (070 - 426 47 73)
mr. Frederik Kunst (070 - 426 45 20)

Woensdag 19 maart 2003
Op woensdag 19 maart 2003 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting onder meer de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.
Vanaf woensdag om 10.30 uur is de volledige tekst van al deze uitspraken via deze site te raadplegen. Na onderstaand overzicht wordt uitgelegd welke stappen u moet volgen om de tekst van de uitspraken te bereiken.

Kamer 1 Ruimtelijke Ordening (R):
Beroepen tegen de besluiten van de Staatssecretaris van LNV van 24 maart 2000 waarbij de Sallandse Heuvelrug, het Drontermeer, de Boezems Kinderdijk en het Haringvliet zijn aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn. Bij dit besluit zijn het Drontermeer en het Haringvliet voorts aangewezen voor opname in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in de Wetlands-conventie.
Het betreft 4 uitspraken met de zaaknummers: 200201925/1, 200201927/1, 200201929/1 en 200201933/1

Kamer 2 Milieu (M):
Beroep tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland om bestuursdwang toe te passen tegen een reclamebord dat in Noordwelle langs de weg is geplaatst.
Zaaknummer: 200202395/1

Kamer 3 Hoger Beroep (H):
Hoger beroep in verband met een door het college van B&W van Amsterdam opgelegde dwangsom aan Café Wed. A. Hoppe C.V. en Horeca Beheer Spui B.V. voor het exploiteren van een terras buiten de vergunde terrasruimte.
Zaaknummer: 200203713/1

Hoger beroep van de Belangenvereniging Barchman Wuytierslaan Even Nummers inzake de weigering van het college van B&W van Amersfoort om een bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een geluidsscherm aan de Barchman Wuytierslaan bij het spoorwegemplacement in Amersfoort.
Zaaknummer: 200204311/1

Hoger beroep tegen een kapvergunning die het college van B&W van Eindhoven heeft verleend voor het rooien van 8 bomen aan de Stuiverstraat 88 in Eindhoven.
Zaaknummer: 200202291/1

Hoe kan ik de tekst van de uitspraken bereiken ?


* Onthoud het zaaknummer.

* Nadat u hieronder op " voor de uitspraak" hebt geklikt, Zie het origineel http://www.raadvanstate.nl/rvs.asp?pag=459 . krijgt u een pagina met zoekvelden.

* Vul in het middelste zoekveld het zaaknummer in (zonder de toevoeging van het nummer van de unit, dus bijvoorbeeld zonder (R1), (M2) etc. en klik op Zoek.

* U ziet nu de eerste regels van uw uitspraak, klik vervolgens op het vetgedrukte zaaknummer in de eerste regel en de volledige (anoniem gemaakte) tekst van de uitspraak verschijnt.
* voor de uitspraak
Zie het origineel .

Deel: ' Mediagevoelige uitspraken Raad van State 19-03-2003 '
Lees ook