Voor de pers: mediagevoelige uitspraken van deze week Raad van State

Op de pagina "Openbaarmaking van uitspraken" treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag van die week uitspraak doet. Omdat de vermelding van nummers geen duidelijkheid geeft over de inhoud van de zaken, worden de vertegenwoordigers van de pers op deze pagina hierover geïnformeerd.

Een inhoudelijke beschrijving van alle uitspraken in hoofdzaken van deze week, is helaas niet haalbaar. Daarom maken de persvoorlichters van de Raad van State hieronder wekelijks op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedures, neem contact op met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Pieter-Bas Beekman (070 - 426 47 73)
mr. Frederik Kunst (070 - 426 45 20)

Woensdag 26 maart 2003
Op woensdag 26 maart 2003 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting onder meer de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.
Vanaf woensdag om 10.30 uur is de volledige tekst van al deze uitspraken via deze site te raadplegen. Na onderstaand overzicht wordt uitgelegd welke stappen u moet volgen om de tekst van de uitspraken te bereiken.

Kamer 1 Ruimtelijke Ordening (R):
Beroepen tegen de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van het bestemmingsplan De Pieterman/Slobbeland van de gemeente Edam-Volendam. Met het plan wordt beoogd een aantal toeristisch-recreatieve functies mogelijk te maken in het gebied De Pieterman. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Kathammerzeedijk en de bedrijven aan het Slobbeland, in het oosten en zuiden door het waterfront van het Markermeer en in het westen door het agrarische landschap van de gemeente Waterland. Zaaknummer: 200004502/1

Beroepen van onder andere de Vereniging Geen Uitbreiding Stort tegen de vaststelling door provinciale staten van Utrecht van de Tweede partiële herziening van het Streekplan Provincie Utrecht. Met deze herziening wordt beoogd definitief en op juridisch bindende wijze een locatie voor het storten van baggerspecie in het streekplan vast te leggen.
Zaaknummer: 200202762/1

Beroep van Vereniging Geen Uitbreiding Stort tegen de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Utrecht van het bestemmingsplan Lindeboom van de gemeente Amersfoort. Het plan voorziet in de ophoging van een stortplaats en een uitbreiding daarvan in oostelijke richting, en een uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein van een afvalverwerkingsbedrijf in Amersfoort. Het plangebied ligt ten noordwesten van de nieuwe woonwijk Vathorst en ten oosten van de wijk Nieuwland.
Zaaknummer: 200203353/1

Kamer 2 Milieu (M):
Beroep tegen een milieuvergunning voor het houden van ten hoogste 100 honden en 155 katten. Het college van Burgemeester en wethouders van Enschede heeft deze vergunning verleend aan dierenopvangcentrum De Heuwkamp.
Zaaknummer: 200205346/1

Kamer 3 Hoger Beroep (H):
Hoger beroep in verband met de afwijzing door de minister van Verkeer en Waterstaat van het verzoek van Aviation Management Maastricht B.V. om een vergunning tot vluchtuitvoering.
Zaaknummer: 200202476/1

Hoe kan ik de tekst van de uitspraken bereiken ?


* Onthoud het zaaknummer.

* Nadat u hieronder op " voor de uitspraak" hebt geklikt, Zie het origineel http://www.raadvanstate.nl/rvs.asp?pag=459 . krijgt u een pagina met zoekvelden.

* Vul in het middelste zoekveld het zaaknummer in (zonder de toevoeging van het nummer van de unit, dus bijvoorbeeld zonder (R1), (M2) etc. en klik op Zoek.

* U ziet nu de eerste regels van uw uitspraak, klik vervolgens op het vetgedrukte zaaknummer in de eerste regel en de volledige (anoniem gemaakte) tekst van de uitspraak verschijnt.
* voor de uitspraak
Zie het origineel .

Deel: ' Mediagevoelige uitspraken Raad van State 26-03-2003 '
Lees ook