Provincie Overijssel

Mediation heeft stuctureel bestaansrecht

Mediation is in sommige gevallen een effectief middel om geschillen op te lossen. Deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting is dus geschikt om structureel in te voeren in de bezwaarschriften- en klachtenprocedure.

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ?Evaluatie en onderzoeksresultaten mediation? van de Rijksuniversiteit Groningen en een evaluatie door de provincie zelf.

Positief
Bij mediation vinden partijen zelf een oplossing voor een conflict onder leiding van een externe bemiddelaar, de mediator. Bij 140 geschillen is nu bekeken of mediation een aantrekkelijk alternatief zou kunnen zijn. Ongeveer 75 procent van de gevallen waarin tot mediation is overgaan, is positief afgerond. Dat resultaat wordt gezien als een succes.

Mediation kan vooral tot een opossing leiden als er echt ruimte is voor onderhandeling. Ook belangrijk is de mate waarin de provincie erkent dat er fouten zijn gemaakt in besluiten of besluitvormingsprocessen. Verder is de bereidheid van partijen om daadwerkelijk tot onderhandeling over te gaan een belangrijke factor.

Cultuurverandering Uit het Groningse onderzoek blijkt dat het project mediation ook tot een cultuurverandering heeft geleid. Potentiële conflicten worden eerder herkend, waardoor escalatie en een juridische procesgang kan worden voorkomen.

Niet alleen lijken ambtenaren steeds vaker bereid te kiezen voor mediation als methode om een geschil op te lossen, maar ook blijkt de provincie gedurende de mediations een menselijker, persoonlijker gezicht te krijgt.

Beeldvorming

Mediation draagt bij aan een positieve beeldvorming van de provincie naar haar burgers toe. Door het onderzoeken van alternatieve oplossingen wordt de afstand tussen bestuur en burger kleiner. Tegelijkertijd wordt de wederzijdse betrokkenheid groter. Mediation kan dus bijdragen aan de betrouwbare overheid.

Lees meer over mediation

Mediation heeft stuctureel bestaansrecht

Ruim 67.000 euro voor onderzoek naar mantelzorg

GS neemt besluit over huisartsenzorg

GS stimuleert routering gevaarlijke stoffen

Overijsselse avond in Goor

Eerste onderzoeksresultaten naar mediation positief

Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen

GS onthouden zich van oordeel over moslim-internaat

Programmavergelijking op Overijsselse verkiezings-website

Burger wil overheidsinformatie op internet

College dreigt milieuvergunning Bouwens in te trekken

Overijssel en justitie intensiveren samenwerking

Kiezers in debat met Overijsselse lijsttrekkers

College daagt Provinciale Staten uit

© 18-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Mediation heeft stuctureel bestaansrecht in Overijssel '
Lees ook