Ministerie van VWS

Medicijnplan de vries versterkt positie arts en apotheker

Het rapport van de commissie De Vries over de nieuwe structuur voor de medicijnenverstrekking leidde tot vette krantenkoppen en talloze commentaren en reacties. Logisch, want het medicijnplan van de commissie rekent af met de huidige werkwijze. De commissie De Vries constateert dat het tijd geworden is het roer om te gooien. Het klassieke beleid werkt niet meer, zegt Léon Wever, projectleider farmaceutische zorg van het ministerie van VWS.

Een van de conclusies van de commissie-De Vries was dat het huidige systeem niet meer goed functioneert. Jaren achtereen heeft de overheid met redelijk veel succes het prijsinstrument gehanteerd om de uitgaven voor de medicijnen te beteugelen. Maar nu moet je, met de commissie De Vries, constateren, dat het via deze weg niet meer lukt om de uitgaven in de hand te houden. Delen van het huidige beleid zijn niet meer van deze tijd en er moet dus iets nieuws voor in de plaats komen, zegt Léon Wever.Een andere conclusie van de commissie-De Vries vraagt volgens Wever om enige nuancering. De krantenkoppen hadden het over meer macht voor de ziektekostenverzekeraar. Die zou gaan bepalen welke medicijnen voorgeschreven worden en voor welke prijs. Daar waren veel reacties op gebaseerd en sommigen vreesden dat mensen met een duur medicijngebruik de dupe zouden worden. Maar in het rapport van de commissie De Vries staat ook heel nadrukkelijk dat de huisarts of specialist samen met de apotheker adviseren over de keuze van een bepaald medicijn. Hierdoor wordt de rol van deze partijen juist versterkt. Pas nadat zij een verantwoorde keuze hebben gemaakt, komt de zorgverzekeraar in beeld. Die moet dan een zo goedkoop mogelijk medicijnenpakket aanbieden dat bij de gemaakte keuze past, aldus Wever.
De commissie De Vries bestond uit zwaargewichten. De voorzitter, voormalig minister van Sociale Zaken voor het CDA, werd bijgestaan door voormalig topambtenaar drs. T. de Graaf, dr. A. Rinnooy Kan (raad van bestuur van ING), mr. P. Swenker
(verzekeringsdeskundige), prof. dr. R. in t Veld (hoogleraar bestuurskunde) en prof. dr. L. Koopmans (hoogleraar economie van de gezondheidszorg). De aanwezigheid van Koopmans is terug te vinden in het medicijnplan dat nu voorligt. Koopmans is namelijk de bedenker van het plan om in de regio's meer samenwerking tot stand te brengen tussen huisartsen, medisch specialisten en apotheken, het Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO). Bij het FTTO worden, conform het plan-Koopmans, ook ziektekostenverzekeraars en ziekenhuizen betrokken. Deze gedachte is terug te vinden in het medicijnplan van de commissie De Vries. Daardoor sluiten beide voorstellen op elkaar aan, constateert Léon Wever.

Proeftuinen

In een aantal proeftuinen farmaceutische zorg wordt het plan Koopmans al in de praktijk gebracht. De experimenten moeten duidelijk maken waar eventuele knelpunten zitten. De proeftuinen denken drie tot vijf jaar nodig te hebben om het nieuwe systeem van de grond te krijgen. Het ministerie van VWS wil echter al eerder weten of het basis-idee werkzaam is en daarop besluiten baseren. De deelnemers aan het experiment hebben beloofd haar tijdig van die basisinformatie te voorzien. We kunnen niet te lang wachten, aldus Wever.
Omdat op korte termijn niet duidelijk zal worden wat voor bedragen minister Borst kan inboeken door middel van de werkwijze in de proeftuinen, heeft de commissie-De Vries gesteld dat er aan de vernieuwing nog geen prijskaartje gehangen mag worden. Wever: Met een prijskaartje leg je een te zware druk op die experimenten. Het gaat tenslotte om een geheel andere werkwijze die je de tijd moet geven zichzelf te bewijzen. Maar omdat de minister wordt gehouden aan de besparingen zoals in het regeerakkoord vastgelegd, zullen voor de korte termijn wel maatregelen worden genomen. Wever somt ze op: We kunnen flink besparen door in te zetten op het elektronisch voorschrijven van medicijnen, door de medicijnen die worden voorgeschreven in ziekenhuispoliklinieken te budgetteren en door protocollen te maken voor de hardlopers. Daarin komt te staan wanneer precies deze medicijnen, zoals maagzuurremmers, voorgeschreven en vergoed worden.

Dit artikel is gepubliceerd in VWS Bulletin nummer 18 van 5 november 1999

Een helder recept, advies van de commissie de vries

Deel: ' Medicijnplan De Vries versterkt positie arts en apotheker '
Lees ook