X
X
X Gemeente Amsterdam


MEDISCH ONDERZOEK GETROFFENEN BIJLMERRAMP

Gezamenlijk persbericht van gemeente Amsterdam, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, stadsdeel Zuidoost en KLM Arbo Services bv

Het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam hebben in overleg met het stadsdeel Zuidoost besloten om getroffen bewoners uit de Bijlmermeer de gelegenheid te geven deel te nemen aan een medisch onderzoek dat zal worden verricht door KLM Arbo Services bv. Eerder kreeg KLM Arbo Services van de gemeente de opdracht om de hulpverleners van brandweer, GG&GD en anderen medisch te onderzoeken. Het ministerie van VWS heeft nu besloten om het medisch onderzoek voor getroffen burgers uit de Bijlmermeer op dezelfde wijze in te richten als het medisch onderzoek voor de hulpverleners. Het ministerie neemt de kosten van het gezondheidsonderzoek voor zijn rekening.

Doel van het onderzoek is om klachten van de individuele personen te objectiveren en - waar mogelijk - de oorzaken van de klachten vast te stellen. Deze getroffenen worden uitvoerig geïnterviewd en lichamelijk onderzocht. Ook wordt laboratoriumonderzoek verricht.

Het gaat in de eerste plaats om diegenen die al bekend zijn als getroffen bewoner of vrijwilliger uit het stadsdeel. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. In Zuidoost zal over 2 3 weken in het kerkverzamelgebouw 'De Nieuwe Stad' een informatie- en registratiepunt voor de getroffenen worden ingericht. Hieraan zal ruime bekendheid worden gegeven.

KLM Arbo Services laat zich bij het onderzoek adviseren door een commissie van deskundigen waarin onder anderen hoogleraren, verbonden aan diverse academische ziekenhuizen en universiteiten, zitten. Op dit moment overlegt KLM Arbo Services met enkele Amsterdamse ziekenhuizen over de uitvoering van een deel van het onderzoek.

Het college van B&W heeft, naast de stuurgroep voor onderzoek van de hulpverleners, een aparte stuurgroep voor het medisch onderzoek getroffenen Bijlmerramp opgericht. Hierin zijn o.m. gemeente, ministerie VWS, Inspectie Gezondheidszorg, GG&GD en stadsdeel Zuidoost vertegenwoordigd. Wethouder Guusje ter Horst is benoemd tot coördinerend wethouder.

Pb-20 Amsterdam, 10 maart 1999

Huub Winthagen, gemeente Amsterdam, (020) 5523245

Richard Lancée, ministerie VWS, (070) 3406005

Joris Huizinga, KLM Arbo Services bv, (020) 6496313

Deel: ' Medisch onderzoek getroffenen Bijlmerramp '
Lees ook