X
X
X Gemeente Amsterdam


MEDISCH ONDERZOEK VLIEGRAMP BIJLMERMEER VAN START

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost, KLM NV en KLM Arbo Services bv

Medische protocollen geaccepteerd
De medische protocollen voor de bewoners van de Bijlmermeer, de hulpverleners en de betrokkenen vanuit de KLM zijn door het VU ziekenhuis (AZVU) en het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis (OLVG) geaccepteerd. Hiermee zijn alle medische protocollen rond die voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn. De voorlichtingsbrochures bestemd voor de deelnemers aan het onderzoek zullen aan de laatste ontwikkelingen worden aangepast. De opdrachtgevers van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost, de KLM en de coördinator van het onderzoek, KLM Arbo Services bv, delen mee dat het medisch onderzoek begin januari van start gaat. De twee ziekenhuizen hebben op 3 december jl. de eerste uitnodigingen voor het onderzoek verstuurd. De deelnemers worden vanaf 3 januari 2000 onderzocht. Ruim 5000 mensen hebben zich voor het onderzoek aangemeld. Daarnaast zullen minimaal 4000 mensen worden onderzocht in het kader van het epidemiologisch onderzoek. Gezien het grote aantal deelnemers zal het ongeveer een jaar duren voor iedereen is onderzocht.

Het AZVU en het OLVG zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd op de locatie Prinsengracht van het OLVG in Amsterdam. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om op individueel niveau aandacht te besteden aan de klachten en zorgen van de betrokkenen bij de Vliegramp Bijlmermeer of de nasleep ervan. Hiervoor krijgen alle betrokkenen een individueel medisch onderzoek aangeboden. De gezondheidstoestand van de betrokkenen zal worden vastgesteld en er volgen conclusies en aanbevelingen. Daarnaast kent het onderzoek doelstellingen op groepsniveau om te bekijken of er een verband bestaat tussen de gezondheidsklachten en de vliegramp.

Opzet van het onderzoek
Iedere deelnemer aan het onderzoek krijgt een uitgebreid gesprek met een arts en een lichamelijk onderzoek. De deelnemers wordt ook gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Er zal afname van bloed en urine plaatsvinden en er wordt een longfunctie-onderzoek gedaan. Enkele weken na dit eerste bezoek aan de arts vindt een eindgesprek met de arts plaats. De arts zal, in nauw overleg met de reguliere zorg, met de deelnemer de conclusies bespreken en advies geven over een eventuele vervolgbehandeling. Conclusies op groepsniveau kunnen pas veel later worden verwacht.

Epidemiologisch onderzoek voor conclusies op groepsniveau Het wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO-Instituut.) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Op groepsniveau is het onderzoek er op gericht antwoorden te vinden op vragen als 'Bestaat er een verband tussen betrokkenheid bij de ramp en luchtwegaandoeningen?" en 'Komen klachten als hoofdpijn, moeheid concentratiestoornissen in grotere mate voor onder betrokkenen van de Bijlmerramp?"

Ook over de blootstelling aan uranium of andere zware metalen zijn hypothesen geformuleerd. Het belangrijkste effect van blootstelling aan uranium is een nierfunctiestoornis. Een van de hypothesen is dan ook dat er een relatie bestaat tussen betrokkenheid bij de ramp en nierfunctiestoornissen. Om groepsconclusies te kunnen trekken zal met controlegroepen worden gewerkt.

Zorgvuldige processen rond vaststellen protocollen In maart 1999 hebben de gemeente Amsterdam en de KLM aan KLM Arbo Services bv de opdracht gegeven een medisch onderzoek op te zetten voor hulpverleners en werknemers die menen gezondheidsklachten te hebben naar aanleiding van de vliegramp. Later hebben ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het stadsdeel Zuidoost aan KLM Arbo Services bv gevraagd of zij zich voor de bewoners van de Bijlmermeer konden aansluiten bij het medisch onderzoek. KLM Arbo Services bv heeft vervolgens een commissie van medische wetenschappers benoemd om een onderzoeksopzet te ontwikkelen die tot wetenschappelijk verantwoorde conclusies zou leiden. Deze commissie presenteerde in juni 1999 haar onderzoeksvoorstel dat door de opdrachtgevers werd goedgekeurd. De opdrachtgevers raadpleegden bij deze beslissing intensief bewoners van de Bijlmermeer, hulpverleners en KLM- werknemers, vertegenwoordigd in de zogenaamde Klankbordgroepen.

Op basis van het vastgestelde onderzoeksvoorstel werden de eerste concepten van de onderzoeksprotocollen geschreven. Deze protocollen werden door KLM Arbo Services bv, de Commissie van Deskundigen Vliegramp Bijlmermeer, en de ziekenhuizen AZVU en OLVG aangepast en aangescherpt. Ook bij het aanpassen van de protocollen zijn de Klankbordgroepen en opdrachtgevers geraadpleegd. Uiteindelijk zijn de protocollen door het AZVU en het OLVG geaccepteerd. Vanwege alle voorbereidingen die de ziekenhuizen al hebben getroffen, kunnen de eerste deelnemers aan het onderzoek over drie weken onderzocht worden.

Pb-129 Amsterdam, 8 december 1999

Deel: ' Medisch onderzoek vliegramp Bijlmermeer van start '
Lees ook