Ingezonden persbericht


Utrecht, 13 januari 2010

Persbericht

Medisch Specialisten slepen Nederlandse Zorgautoriteit voor de rechter

De landelijke beroepsverenigingen van urologen, dermatologen, orthopeden, oogartsen en chirurgen dagen vrijdag a.s. (15 januari) de Nederlandse Zorgautoriteit voor de kortgeding rechter te Den Haag. De procedure speelt bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
Kern van het geschil is de door VWS opgelegde korting van 12,69% op de tarieven per 1 januari 2010. De verenigingen vinden dat deze korting niet terecht is. Zij steunen daarin het standpunt van de Orde van Medisch Specialisten in een kortgeding dat gelijktijdig (in één zitting) zal plaatsvinden. Hiernaast vinden de verenigingen van urologen, dermatologen, orthopeden, oogartsen en chirurgen dat mocht de rechter tot het oordeel komen dat de korting terecht is, dat deze korting per specialisme moet worden vastgesteld en niet voor alle specialismen in gelijke mate. Zij beroepen zich op het feit dat hun specialismen niet hebben bijgedragen aan de stijging van de honoraria uitgaven welke de aanleiding voor de korting was. Korting ten aanzien van deze specialismen met 12,69% is daardoor voor hen onacceptabel. Tot op heden heeft de NZa zich op het standpunt gesteld dat differentiatie van de korting per specialisme niet mogelijk was. De betreffende verenigingen bestrijden dat. Zij stellen dat de cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ-cijfers) de basis zijn geweest voor de korting en dat deze cijfers juist per specialisme zijn verzameld. De NZa had dus volgens de verenigingen de korting per specialisme moeten vaststellen (differentiatie). Over deze differentiatie wordt een uitspraak van de rechter gevraagd.

Deel: ' Medisch specialisten slepen NZA voor de rechter '


Lees ook