INSP. VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

IGZ: medische hulp in tunnel sinds vanavond gewaarborgd

MEDISCHE HULPVERLENING IN TUNNEL SINDS VANAVOND GEWAARBORGD

Om 20.45 uur vanavond is een akkoord bereikt inzake het openstellen van de Westerschelde tunnel. In een spoedoverleg tussen de bestuurscommissie GHOR-Zeeland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bleek dat voor alle zeven knelpunten die de Inspectie eerder deze week had geconstateerd een bevredigende oplossing is voorgesteld. Hiermee is de veiligheid van, en de hulpverlening aan de tunnelgebruikers voldoende gewaarborgd als er zich in de tunnel ongevallen voordoen. Daarom vindt de Inspectie dat het verantwoord is om de tunnel op de geplande datum open te stellen voor openbaar gebruik.

De volgende oplossingen zijn voorgesteld:
1. De KPN heeft gegarandeerd dat vrijdagochtend een directe telefoonlijn voor snelle alarmering tussen de tunneloperator en de CPA is aangelegd en ook daadwerkelijk werkt.

2. Alle drie de GHOR communicatiekanalen zijn sinds vandaag gerealiseerd en getest.

3. De brandweercommunicatiekanalen functioneren naar behoren en zijn bovendien getest.

4. Er wordt zo spoedig mogelijk een gemeenschappelijke oefening gehouden.

5. De multidisciplinaire hulpverleningscontainer wordt voor vrijdag door het ministerie van BZK van voldoende geneeskundig materiaal voorzien.

6. Middels een voorlopige voorziening is het ambulancebijstandsplan aangepast aan de nieuwe situatie en bruikbaar.

7. De bestaande afspraken met de Belgische ambulancediensten worden uitgebreid voor hulpverlening bij rampen aan de zuidzijde van de Westerschelde tunnel.

Verder zal de Inspectie de minister van VWS adviseren een aanwijzing te geven aan de ambulancedienst Zeeuws Vlaanderen om de hulpverlening bij rampen in de tunnel door deze dienst in de toekomst af te dwingen.


-0-0-0-

Deel: ' Medische hulp in Westerscheldetunnel sinds vanavond gewaarborgd '
Lees ook