Medstick nu ook elektronisch medicatiedossier


Anthia Farmalinks voorziet de Medstick van de technologie om ook de elektronische medicatiegegevens uit apothekersystemen te uploaden.

's HERTOGENBOSCH, 20070903 -- Anthia Farmalinks heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Cinsol, ontwikkelaar van de Medstick, het draagbare elektronische patintendossier voor de patint zelf. De Medstick kon al alle huisarts informatiesystemen uitlezen en dankzij de nieuwe samenwerking, nu ook alle apothekerssystemen. De belangrijkste informatie uit de eerste lijn is daarmee ontsloten. Huisarts, Apotheker en de patint zelf.

Anthia Farmalinks
Anthia Farmalinks biedt medische producten en diensten op het gebied van internet en heeft al geruime tijd een functionaliteit om via beveiligde verbindingen vanuit de apotheek, op patintniveau informatie te uploaden naar de centrale servers van Anthia Farmalinks. Dit gebeurt automatisch middels herhaalmodules. De patint kan hierop inloggen,zelf het meest actuele dossier downloaden en op bijvoorbeeld de medstick zetten.
Vanuit diezelfde servers kunnen verder allerlei toepassingen gebruik maken van die informatie, natuurlijk volgens de geldende veiligheidsnormen en uitsluitend op verzoek van de patint. Te denken valt aan automatische herinneringen als de medicatie opraakt

Omdat de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) een zorgverlener verplicht patintengegevens beschikbaar te stellen als de patint hierom vraagt kan een apotheker dat middels de module van Anthia Farmalinks doen met slechts enkele simpele handelingen. Er hoeft geen papier meer aan te pas te komen.

Cinsol
De Medstick kan op dit moment al informatie direct uit het huisartsinformatiesysteem halen en de patint kan zelf relevante informatie toevoegen in een aparte sectie van Medstick. Met de nieuwe mogelijkheden: informatie uit de apothekersystemen is de medische eerste lijnsinformatie compleet. En veilig want alle gegevens, behalve het noodoverzicht, staan versleuteld in een beveiligde database.

Omdat de patint de Medstick zelf bij zich heeft en beheert, geeft dit de patint ook veel meer inzicht in en mogelijkheden om de informatiestroom binnen zijn of haar eigen medische toestand te controleren.
Dit laatste vergroot de medezeggenschap van de patint in de zorg en versterkt zijn of haar positie.

De medicatieinformatie komt beschikbaar voor beide versies van de Medstick.


Met deze samenwerking verzekeren beide bedrijven hun dienstverlening uit te kunnen breiden en diverse producten te kunnen verbeteren.


Deel: ' Medstick nu ook elektronisch medicatiedossier '
Lees ook