Gemeente Leiden

Meedenkavond voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk kan leuker en aantrekkelijker

De gemeente zoekt naar manieren om het vrijwilligerswerk leuker en aantrekkelijker te maken. Daarom is een meedenkavond georganiseerd waarin vrijwilligers kunnen aangeven wat zij graag anders willen zien.

CULTUUR EN EDUCATIE - Veel mensen doen op de een of andere manier aan vrijwilligerswerk. Trainingen geven bij de voetbalclub, werken in een kringloopwinkel of bij een organisatie die zich inzet voor ouderen. De gemeente wil graag praten met vrijwilligers om te horen of zij hen en de organisaties beter kan steunen. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij werving en promotie of het sluiten van een collectieve verzekering voor vrijwilligers.

Vernieuwing
Megchel van Es van de gemeente: 'Het huidige vrijwilligersbeleid van de gemeente stamt uit 1985. Het is dus tijd voor vernieuwing van het beleid. Dat willen we samen met de vrijwilligers opstellen'. Als nieuwe ontwikkeling noemt zij het toegenomen aantal tweeverdieners dat het te "druk, druk, druk" heeft voor bijvoorbeeld een voorleesmiddag op school.
Ook wordt het werk volgens haar steeds gecompliceerder. 'Vrijwilligers krijgen bijvoorbeeld te maken met verzekeringskwesties, arbowetgevingen en milieuvergunningen.' Als voorbeeld van een oplossing noemt ze de mogelijkheid om deskundig advies op deze terreinen te krijgen bij een steunpunt of een "collectieve verzekering" voor de vrijwilligers van de stad.

Werving
Dit jaar is door de VN uitgeroepen tot het 'internationale jaar van vrijwilligers'. Om niet alleen 2001 maar ook de komende jaren tot goede jaren voor het vrijwilligerswerk te maken, wil de gemeente graag van organisaties en medewerkers zelf horen hoe zij denken dat het gemeentelijke beleid beter kan. 'Op dit moment geven we veel subsidies, zoals een vast bedrag per lid of een eenmalig bedrag voor een activiteit van de organisatie. Maar naast geld kan er bijvoorbeeld veel behoefte zijn aan goede accommodaties waarin het een en ander te organiseren is', licht Megchel van Es toe.
De avond is bedoeld om de problemen waarmee vrijwilligers te maken krijgen eens onder de loep te nemen. Ook kunnen vrijwilligers het over de specifieke (eigen)aardigheden van onbetaald werk hebben. Na een algemene introductie wordt in kleine groepjes doorgepraat over verschillende onderwerpen. Thema's die aan bod komen zijn onder andere werving en behoud van vrijwilligers en manieren waarop het vrijwilligerwerk het beste kan worden ondersteund.

Aantrekkelijker
Megchel van Es is zeer benieuwd naar de bevindingen. 'De avond is een onderdeel van een onderzoek naar wat er leeft onder vrijwilligers. We houden al interviews, maar we willen zoveel mogelijk vrijwilligers bereiken.'
Op de meedenkavond zijn ook mensen welkom die bijvoorbeeld tegen hun zin in gestopt zijn met vrijwilligerswerk. 'Die kunnen ons wellicht vertellen wat er gedaan kan worden om het werk makkelijker en aantrekkelijker te maken.'

Een vijf meter groot spandoek tijdens de taptoe met daarop de tekst 'Leiden bedankt haar vrijwilligers'. Daarmee gaven de gemeente en het vrijwilligerssteunpunt bij WAVeS een klein bedankje aan de vele vrijwilligers van de stad. Foto: Wim van Noort.

Wat en wanneer?
De meedenkavond rond vrijwilligerswerk wordt gehouden op 12 oktober in het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk 33a. Iedereen die te maken heeft met vrijwilligerswerk is van harte welkom vanaf zes uur die avond. De meedenkavond is georganiseerd omdat de gemeente met vrijwilligers(organisaties) wil praten over alles wat er speelt rond vrijwilligerswerk. Het programma begint om 18.45 uur. Er is vanaf zes uur gelegenheid om een broodje te eten in het Volkshuis. Opgeven voor deelname kan telefonisch (071-5165248) of per e-mail: k.yap@leiden.nl.

Deel: ' Meedenkavond voor vrijwilligers in Leiden '
Lees ook