Gemeente Den Helder

Meepraten over kunst en cultuur in Den Helder

betreft: Meepraten over kunst en cultuur in Den Helder week: week 34

Bent u geïnteresseerd in kunst en cultuur? Heeft u goede ideeën en suggesties over hoe de gemeente Den Helder met kunst en cultuur moet omgaan? En wilt u hieraan uw steentje bijdragen? Meldt u zich dan aan voor de werkconferentie Cultuurnota 2001-2004 die op de middag en avond van dinsdag 11 september aanstaande in schouwburg De Kampanje wordt gehouden. Het doel van deze conferentie is met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud van de uiteindelijke Cultuurnota 2001-2004.

De gemeente heeft onlangs de Startnotitie Cultuur 2001-2004 uitgebracht, de eerste aanzet om uiteindelijk te komen tot de Cultuurnota 2001-2004. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad die eind 2001 vaststelt. In de Cultuurnota wordt het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Den Helder beschreven. Voor de totstandkoming van deze nota hebben we echter uw hulp nodig! Vandaar dat wij u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst op dinsdag 11 september

Het programma van de avond ziet er (onder enig voorbehoud) als volgt uit:

vanaf 16.30 uur ontvangst 17.00 -17.20 uur welkom, opening en inleiding 17.30 -18.30 uur aanwezigen gaan uiteen om in werkgroepen te discussiëren 18.45 -19.45 uur buffet 20.00 -20.30 uur werkgroepen leggen hun bevindingen vast 20.45 -21.30 uur rapportage van de bevindingen van de werkgroepen 21.30 -21.45 uur conclusie en afsluiting

Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Wilt u zich aanmelden, doe dat dan uiterlijk 3 september via het secretariaat van de dienst Welzijn in het stadhuis, bereikbaar via telefoonnummer 671 300. U kunt ook een fax sturen ter attentie van Jolanda Schouwenaar van de dienst Welzijn op telefaxnummer 671 683 of e-mailen: jgs@denhelder.nl. Wilt u bij uw aanmelding in ieder geval uw naam en adres doorgeven? Dan krijgt u alvast de Startnotitie Cultuur 2001-2004 thuisgestuurd. Ook horen wij graag met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

laaste verandering: augustus 23, 2001

Deel: ' Meepraten over kunst en cultuur in Den Helder '
Lees ook