KNGF

Meer aandacht voor positief effect fysiotherapie

Reactie Fysiotherapie op Zorgnota

Fysiotherapie kan een forse bijdrage leveren aan preventie en de oplossing van maatschappelijke problemen zoals de WAO-problematiek en bewegingsarmoede, drie belangrijke punten uit de Zorgnota.

Ook kan de fysiotherapie zorgen voor een aanmerkelijke kostenbesparing en kan het bijdragen aan de vermindering van werkdruk binnen de zorg. Dit door fysiotherapie voor patiënten direct toegankelijk te maken, zonder verwijzing van de huisarts. De fysiotherapeut speelt als erkende specialist nu al een centrale rol bij het dagelijks bewegen van meer dan een miljoen inwoners van Nederland. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt hen.

Het blijft van belang dat de overheid ruim investeert in relevant wetenschappelijk onderzoek aldus de Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie. Ook voor het hoger en universitair fysiotherapeutisch onderwijs zijn blijvende investeringen nodig. Daarnaast is de financiële waardering voor de individuele fysiotherapeut belangrijk. De fysiotherapie heeft er alle vertrouwen in dat de overheid de gewenste financiële middelen beschikbaar stelt.

Deel: ' Meer aandacht voor positief effect fysiotherapie '
Lees ook