RVD/DV

MINISTERRAAD: Meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
10 december 1999

Voortgangsrapportage groepsgrootte en kwaliteit: MEER AANDACHT VOOR VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN

Er is meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen in het basisonderwijs. Leraren houden steeds vaker rekening met verschillen bij de instructie en de verwerking van de leerstof door leerlingen. Het aantal onderwijsassistenten in het basisonderwijs is fors toegenomen. Dit schrijft staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de Tweede Kamer in de 5e voortgangsrapportage groepsgrootte in het basisonderwijs.

Voor de eerste stap van klassenverkleining en kwaliteitsverbetering werd in 1997 jaarlijks 270 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld. De tweede stap volgt op 1 augustus 2000. De groepen in de onderbouw zullen conform de afspraken in het regeerakkoord verder worden verkleind tot in het schooljaar 2002/2003 een verhouding is bereikt van één leraar per 20 leerlingen. Hiervoor wordt jaarlijks (vanaf 2003) 900 miljoen gulden uitgetrokken. Klassenverkleining stelt scholen in staat de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De Tweede Kamer wordt elk half jaar over het project geïnformeerd.

Kleinere groepen maken het beter mogelijk rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Leraren kunnen het onderwijs beter afstemmen op het niveau, de leerstijl en het tempo van de leerling. Uit gegevens van de inspectie blijkt dat steeds meer scholen rekening houden met de verschillen tussen leerlingen bij de instructie en bij de verwerking van de leerstof door de leerlingen. In 1998 stemde 28 procent van de scholen af op het niveau van de leerling bij de instructie en hield 50% van de scholen bij de verwerking rekening met verschillen.

Meer handen in de klas
Vrijwel alle scholen hebben het beschikbare geld zoals afgesproken besteed in de onderbouw. Scholen kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden: kleinere groepen, het inschakelen van onderwijsassistenten (.meer handen in de klas.) en het aanstellen van een coördinator onderbouw. Steeds meer scholen combineren de mogelijkheden. Ook wordt relatief vaker gekozen voor .meer handen in de klas.. Het aantal scholen dat een onderwijsassistent heeft ingezet is bijna verdubbeld. In het schooljaar 1997/1998 stelde 7 procent van de scholen een onderwijsassistent aan en in het schooljaar 1998/1999 was dit bijna 13 procent.

RVD, 10.12.1999

10 dec 99 14:54

Deel: ' Meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen '
Lees ook