Gemeente Den Haag


1 juni 1999

Meer betaalbare woningen in de regio

Woningaanbodmodel voldoet aan verwachtingen

De wijze waarop in Den Haag huurwoningen worden toegewezen, via het z.g. aanbodmodel voldoet op hoofdlijnen aan de verwachtingen. Dit staat in de evaluatie die B&W van Den Haag volgende week aan de raad zullen voorleggen. Bijzondere aandacht moet nog worden gegeven aan een voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen voor de Haagse woningzoekenden in de regio.

Het ´Aanbodmodel voor de woonruimteverdeling´ is sinds medio 1995 in werking. Sinds die tijd kunnen woningzoekenden zelf een woning zoeken via ´het aanbod´ in de woonkrant. Als woningzoekenden kenbaar maken voor een bepaalde woning in aanmerking te willen komen, beoordelen de woningcorporaties door middel van vastgestelde criteria, wie de woning krijgt toegewezen. De evaluatie gaat over de periode 1996 t/m 1e helft 1998. De effecten van het aanbodmodel, de positie en de slaagkansen van diverse doelgroepen en bijzondere aandachtsgroepen worden erin beschreven. Het blijkt dat de huurders goed uit de voeten kunnen met het aanbodmodel.

Met de introductie begin mei 1999 van de eerste echte regionale woonkrant ´Beter wonen in Haaglanden´ is een belangrijke stap gezet naar een regionalisering van de woningmarkt. Tot nu toe is van die regionalisering nog weinig terechtgekomen, zo staat in de evaluatie. Belangrijk punt van aandacht is een voldoende aanbod van goedkope en betaalbare woningen voor Haagse woningzoekenden in de regio. Daarnaast blijven de huisvestingsmogelijkheden voor grote huishoudens een bron van zorg. B&W gaan met de woningcorporaties rond de tafel zitten om de werking van het aanbodmodel op deze punten te verbeteren.

Deel: ' Meer betaalbare woningen in Haagse regio '
Lees ook