Ingezonden persbericht


Persbericht
Opvolger voor pauzesoftware

Almere 17-11-2009

Meer dan 1 miljoen Nederlanders gebruiken pauzesoftware Sinds ErgoDirect pauzesoftware in Nederland introduceerde heeft zij meer dan 1 miljoen licenties geleverd aan o.a. overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Bijna 10 jaar later is de RSI hype geluwt, zijn de problemen echter nog steeds aanwezig en heeft de wetenschap nieuwe inzichten verkregen in de ontstaansgeschiedenis van RSI en andere beeldschermwerk gerelateerde klachten. Voor ErgoDirect voldoende reden om samen met wetenschappers en op verzoek van haar klanten een nieuwe generatie software te introduceren;

ErgoDirect introduceert CtrlWORK®
ErgoDirect presenteert de nieuwste generatie pauzesoftware: CtrlWORK. Waar traditionele pauzesoftware als WorkPace®, Beeldschermtachograaf®, e.a. blijven steken op RSI en fysieke vermoeidheid gaat CtrlWORK verder...

CtrlWORK vermindert óók de mentale vermoeidheid van beeldschermwerkers waardoor zij hun werkdruk kunnen optimaliseren en zowel efficiënter als gezonder met de computer werken.

CtrlWORK is méér dan pauzesoftware; CtrlWORK is persoonlijke effectiviteit software...

Meer info over CtrlWORK?
Download hier de CtrlWORK leaflet...
Download hier een gratis evaluatie versie...

Wat maakt CtrlWORK effectiever dan pauzesoftware?
Download hier de vergelijking tussen CtrlWORK en pauzesoftware...


* CtrlWORK meet het energieniveau (fitheid) van medewerkers en adviseert uitsluitend daar waar nodig. Dit betekent 's ochtends minder onderbrekingen en 's middags assistentie als mentale vermoeidheid gaat spelen.


* CtrlWORK's time management principes zorgen voor de juiste herstelmomenten. Tips dragen bij aan prestatieverbeteringen en vermindering van zowel fysieke als mentale vermoeidheid.


* Informatie over; werkhouding, gezondheid, time management, oefeningen, sneltoetsen, BRAVO, e.d. wordt at random aangeboden. Hiermee is CtrlWORK een krachtig en uniek communicatiekanaal naar uw medewerkers.


* CtrlWORK houdt rekening met natuurlijk gedrag. Bij aanvang van de werkdag, na een lunchpauze, tijdens een presentatie of vergadering last CtrlWORK stilteperiodes in waardoor men niet onnodig wordt onderbroken.


* CtrlWORK is flexibel, niet irritant of rigide, laagdrempelig en toegankelijk voor de gebruiker. Dit verhoogt de acceptatiegraad van CtrlWORK.


* CtrlWORK adviseert continue op basis van gemeten werkpatronen. Piekbelastingen, functiewijzigingen, efficiënt computergebruik e.d. worden automatisch door CtrlWORK verwerkt en beloond. CtrlWORK is uw trouwe buddy, u bent de regisseur!


* CtrlWORK zorgt voor gedragsverandering en prestatieverbetering o.a. door terugkoppeling. CtrlWORK daagt beeldschermwerkers uit om de computer efficiënt en gezond te gebruiken en beloont positief werkgedrag.


* CtrlWORK maakt (prestatie)indicatoren als intensief (risicovol) computergebruik, typevaardigheid, sneltoetsengebruik, e.d. inzichtelijk en koppelt deze terug om efficiënt en gezond beeldschermwerk te stimuleren.

Met CtrlWORK is uw beeldschermbeleid weer up-to-date; de huidige stand der wetenschap en de laatste Arbo wetgeving zijn in CtrlWORK verwerkt. Als werkgever geeft u met CtrlWORK weer de juiste invulling aan uw wettelijke informatie-, zorg- en borgplicht rondom gezond beeldschermwerk.

Over ErgoDirect
Als dé innovatieve partij in de markt voor gezond, productief en efficiënt beeldschermwerk biedt ErgoDirect producten en diensten die tot stand komen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en actieve participatie door onze klanten. Hierdoor zijn wij voortdurend in staat de verbinding te leggen tussen wetenschap en gebruikerswensen in relatie tot het werk en de organisatie waarvoor hij of zij werkt.

Een moderne bedrijfscultuur vraagt meer dan het naar voren schuiven van een product alleen. Was ergonomie lange tijd een discipline met een curatieve insteek, zo zie je nu dat ook andere afdelingen binnen een organisatie herontdekken dat zij "steak holder" zijn in de persoonlijke effectiviteit van medewerkers en dat een proactieve aandacht voor het werkproces van beeldschermwerkers uitermate rendabel is.

ErgoDirect kan de verschillende "share holders" in een organisatie helpen de werkprocessen inzichtelijk te maken, waardoor een gemeenschappelijke taal ontstaat op basis van objectieve gegevens en waardoor interventies plaatsvinden op basis van een bedrijfsmatige analyse waardoor (para) medische, financiële en organisatorische argumenten in balans kunnen worden gebracht.

Deel: ' Meer dan 1 miljoen Nederlanders gebruiken pauzesoftware '


Lees ook