Meer dan 22.000 beleggingsprofessionals slagen voor Level I CFA-examen


CFA opleiding ontwikkelt toekomstige professionals en verhoogt de normen van het onderwijs in vermogensbeheer

NEW YORK, USA, 20160126 -- CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, meldt dat 43 procent van de 52.315 kandidaten die in december het Chartered Financial Analyst (CFA) Level I examen deden, is geslaagd. Het CFA programma is een wereldwijd erkend, hoger onderwijs programma dat theorie en praktijk verbindt met de realiteit van belegginsanalyse, en benadrukt de hoogste ethische en professionele normen. Deze succesvolle kandidaten stromen nu door naar Level II van het CFA programma. Het behalen van Level I markeert voor deze groep een eerste stap naar een voorstrekkersrol in de opbouw van een duurzame beroepsgroep.

Het  december 2015 examen had een record aantal Level I kandidaten, een stijging van 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Opgeteld, hadden de juni en december examens een totaal van meer dan 103.000 kandidaten voor Level I, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van 2014. Dit record aantal kandidaten illustreert de toenemende waardering voor het examen en de groeiende vraag van werkgevers en toezichthouders voor de CFA kwalificatie.

"Al meer dan 50 jaar vormt het CFA Institute hooggekwalificeerde beleggingsprofessionals met een programma waarbij zij moeten voldoen aan de hoogste educatieve, professionele en ethische normen en waar commitment wordt verlangd om de belangen van de beleggers voorop te stellen ", dat zegt Paul Smith, CFA, president en CEO van CFA Institute . "We zijn toegewijd aan de ontwikkeling van toekomstige professionals met de nodige technische vaardigheden, kennis en ethische standaarden die zich ook duidelijk bewust zijn  van hun rol in de samenleving. Ik feliciteer de huidige kandidaten die nu een stap dichter bij het verkrijgen van de CFA titel zijn, het teken van onderscheid dat wereldwijd wordt erkend als de hoogste norm voor ethiek en onderwijs in de industrie. “

Om de CFA titel te verdienen, moeten de kandidaten alle drie niveaus van examen (met circa 300 uren studietijd per level) behalen; moeten ze voldoen aan de eis van vier jaar werkervaring in de beleggingsindustrie; moeten ze zich door ondertekening verbinden aan de naleving van de CFA Institute ‘Code of Ethics and Standards of Professional Conduct’; en moeten ze lid zijn van zowel een lokale CFA vereniging als van het wereldwijde instituut.

Met het CFA curriculum worden kennis en competenties ontwikkeld die beleggingsprofessionals nodig achten in de huidige steeds veranderende markt. Het omvat de onderdelen ethische en professionele normen; effecten analyse en waardering ; internationale financiële analyse; kwantitatieve methoden; economie; corporate finance; portfolio management, vermogensbeheer en portfolio analyse. Level I examens worden aangeboden in zowel juni en december, die voor niveaus II en III worden alleen aangeboden in juni. Het kost de meeste kandidaten meer dan drie jaar om het CFA Program te voltooien en het vereist grote toewijding en vastberadenheid. (Bekijk  historische slagingspercentages)

"Het CFA programma staat in hoog aanzien", zegt Jeff Spector, CFA, vice-president van Strategic Partnerships and Alliances bij FactSet. "Het staat bekend om zijn integriteit, de moeilijkheidsgraad van de examens, en reputatie in de industrie. Het behalen van de CFA titel heeft veel voordelen maar de groep die echt profiteert zijn onze klanten die baat hebben bij de kennis die wordt opgedaan door kandidaten ten behoeve van de dienstverlening.”

Het december 2015 Level I examen werd afgenomen in 102 testcentra in 71 steden in 40 landen wereldwijd. Voorbeelden van landen en gebieden met het grootste aantal kandidaten dat het Level I CFA-examen in december aflegde zijn de Verenigde Staten (11.676), China (9.502), India (4.991), Canada (3.890), het Verenigd Koninkrijk (3.718), Hong Kong (2.110), Singapore (1.591), Zuid-Afrika (1.257), en de Verenigde Arabische Emiraten (1.179).

Kandidaten streven de CFA titel na voor hun loopbaanontwikkeling

Volgens het 2015 CFA Program Candidate Survey, ziet meer dan 60 procent van de respondenten carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden als het belangrijkste persoonlijk voordeel om deel te nemen aan het CFA programma, op de voet gevolgd door het makkelijker kunnen bereiken van lange termijn carrière doelen. Bovendien, zegt 98 procent van de kandidaten die participeerden, dat het CFA programma hun begrip van belangrijke onderwerpen vergrootte. Op een schaal van één (zeer lage waarde) tot 10 (zeer hoge waarde), geven respondenten een 8,9 voor de waarde van de CFA titel. Kandidaten staan zeer positief tegenover hun werkgelegenheid, met 92 procent van de kandidaten die zegt te verwachten dat werkgelegenheid voor beleggingsprofessionals verbeterd of gelijk blijft in de komende zes maanden. Voor meer informatie over dit  CFA Institute onderzoek en de data ga naar www.cfainstitute.org/about/research.  

Over het CFA Institute en CFA Society Netherlands

Het CFA Institute is een wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, die de norm stelt voor professionalisering en prestaties. De organisatie maakt zich sterk voor ethisch gedrag in beleggingsmarkten en is een gerespecteerde bron van kennis in de financiële wereld. Het uiteindelijke doel: een klimaat scheppen waarin de belangen van beleggers voorop staan, markten zo goed mogelijk functioneren en economieën groeien. Het CFA Institute telt bijna 135.000 leden in 145 landen, inclusief 129.000 CFA charterholders, en 147 aangesloten verenigingen. Ga voor meer informatie naar www.cfainstitute.org.

CFA Society Netherlands is opgericht in 1999 als lokale vereniging van het CFA Institute. De vereniging in Nederland heeft bijna 850 leden en laat sterke groei zien. In 2015 telde Nederland het op twee na grootste aantal examenkandidaten van Continentaal Europa.

CFA European Investment Conference  - 6 t/m 8 november 2016 in Amsterdam

In 2016 vervult de Nederlandse vereniging het voorzitterschap van het Europese netwerk. In verband daarmee zal van 6 t/m 8 november de CFA European Investment Conference plaatsvinden in Amsterdam. Ga voor meer informatie en aanmelding als lid naar www.cfasociety.org/netherlands.


Deel: ' Meer dan 22.000 beleggingsprofessionals slagen voor Level I CFA-examen '
Lees ook