Provincie Drenthe


StemWijzer nu ook op diskette
Al meer dan duizend burgers kregen stemadvies via internet

Assen, 25 februari 1999
Persberichtnummer 99-048Het vragen van een stemadvies via de computer is een populair spelletje. In Drenthe hebben al meer dan 1000 burgers zich via het internet laten adviseren. Vanaf nu kan dat ook met behulp van een diskette. Deze StemWijzer is gratis en kan worden aangevraagd bij de Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, telefoon (0592)
365265.

De StemWijzer is bedoeld voor mensen die niet weten op welke partij zij op 3 maart tijdens de provinciale statenverkiezingen zullen gaan stemmen. Maar ook voor mensen die eens willen toetsen welke partij het beste past bij hun standpunten.

De StemWijzer is een 'computerspelletje' dat de politieke voorkeur test aan de hand van 22 stellingen en uitspraken, afkomstig uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Drenthe die aan de provinciale statenverkiezingen deelnemen. Door aan te geven of men het 'eens' of 'oneens' is met de stellingen wordt een persoonlijk 'stemadvies' bepaald. De gebruiker kan extra gewicht toekennen aan onderwerpen die hij of zij belangrijk vindt. Met een aantal extra opties kan het eigen stemgedrag worden vergeleken met dat van de partijen, zowel per stelling als ten aanzien van belangrijke verkiezingsthema's.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met @ de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Meer dan duizend burgers kregen stemadvies via Internet '
Lees ook