MYOGEN

Meer dan miljoen dollar investeringskapitaal voor Myogen

19 september 2001

Meer dan miljoen dollar investeringskapitaal voor Biopharma-dochter Myogen Inc.

Het biofarmaceutische bedrijf Myogen Inc., met hoofdzetel in Denver (Colorado) en Europees hoofdkantoor in Bonn, heeft zopas een krachtige financiële injectie gekregen. Door de aankoop van preferente aandelen ter waarde van 52,1 miljoen Amerikaanse dollar nam een groep Amerikaanse investeerders, onder leiding van het bekende JPMorgan Partner, een participatie in dit innovatieve farmaceutische bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling van middelen tegen hartinsufficiëntie en daaraan verbonden cardiovasculaire storingen.

'Gezien de sterk concurrerende markt is dit voor ons een zeer belangrijke financiering', aldus Dr. J. William Freytag, hoofd van Myogen Inc. Hij beschouwt de in de miljoenen lopende kapitaalinjectie van deze globaal opererende investeringsvennootschap als een bewijs van vertrouwen in de onderzoeksresultaten van Myogen, dat zich door deze herkapitalisatie ongetwijfeld zal kunnen ontwikkelen tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van de behandeling van hart-en vaatziekten.

Myogen ziet het als zijn belangrijkste taak om de reeds behaalde resultaten op het vlak van onderzoek en klinische behandeling van hartspierziekten verder uit te bouwen tot een basis voor de ontwikkeling van een nieuwe behandeling. Zo bevinden op dit ogenblik twee door de onderneming ontwikkelde stoffen zich reeds in de klinische testfase: Enoximon, een positief inotroop middel, waardoor de hartspier beter samentrekt en BSF 208075 (Ambrisentan), dat behoort tot een nieuwe klasse van actieve stoffen, de
Endothel-receptor-antagonisten, en dat door het farmaceutisch bedrijf werd ontwikkeld met het oog op de behandeling van chronische hartinsufficiëntie, chronische niereninsufficiëntie en pulmonale arteriële hypertensie. Perfan(r) IV - de intraveneuze toedieningsvorm van Enoximon - wordt al in heel Europa aangeboden door de licentiehouder, het Duitse Myogen GmbH met zetel in Bonn, in samenwerking met een aantal Europese distributiepartners.

Chronische hartinsufficiëntie is een aandoening waarbij het hart steeds minder in staat is om het lichaam van de nodige hoeveelheid bloed te voorzien. Hoewel de oorzaken hiervoor zeer verschillend kunnen zijn, komt deze aandoening toch hoofdzakelijk voor bij patiënten die hun hele leven al te kampen hebben met een te hoge bloeddruk of die vroeger al een hartinfarct of andere hartaandoening kregen. Chronische hartinsufficiëntie kan op zich leiden tot verdere complicaties, zoals pulmonale arteriële hypertonie, een verstoorde leverfunctie, oedeem, longoedeem en nierinsufficiëntie. In de westerse industrielanden is dit één van de belangrijkste aandoeningen, die alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 30 miljoen dollar kost. Zowat vijf miljoen patiënten lijden daar aan chronische hartinsufficiëntie en jaarlijks worden zo'n 550.000 nieuwe gevallen vastgesteld.

Myogen zal deze nieuwe financiële middelen dan ook zeer doelgericht gebruiken voor zijn eerder vermelde omvangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma.

Noot aan de redactie:

JPMorgan Partners, het vroegere Chase Capital Partners, is een wereldwijd partnerschap en beheert in totaal meer dan 25 miljard USD. De overige investeerders zijn o.m. New Enterprise Associates, InterWest Partners, Adams Street Partners Pacific Rim Ventures, Sequel Limited Partnership, CMEA Ventures en Montagu Newhall Associates.

Informatie VS:

J. William Freytag, PhD Joseph Turner
President & CEO Chief Financial Officer Myogen, Inc. Myogen, Inc.

001-303-464-5221 001-303-464-5222Informatie Europa:

Karl-Dieter Reusch www.myogen.com
Myogen GmbH
Managing Director www.perfan.com
Hallestr. 50
D-53125 Bonn
Tel.: 0049-228-24326323
info@myogen.de

19 sep 01 14:57

Deel: ' Meer dan miljoen dollar investeringskapitaal voor Myogen '
Lees ook