Ministerie van VWS


Meer doelamtigheid bij medische hulpmiddelen

vrijdag 13 november 1998, persbericht nummer 101

Medische hulpmiddelen zullen doelmatiger worden voorgeschreven. Verzekeraars, leveranciers en voorschrijvers moeten daartoe meer samenwerken. Op die manier kunnen de kosten binnen de perken blijven. Dit schrijven minister Borst en staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Borst en Vliegenthart vinden dat hulpmiddelen onmisbaar zijn voor de medische zorg en voor het sociaal functioneren van mensen met functiebeperkingen. De uitgaven aan hulpmiddelen staan onder druk van stijgende prijzen en een hoger gebruik. Verhoging van de doelmatigheid moet er voor zorgen dat er niet te veel geld wordt uitgegeven. Over twee jaar wordt bekeken of dit is gelukt.

Er zijn veel soorten medische hulpmiddelen, variërend van bulkproducten zoals incontinentiemateriaal tot maatwerk zoals orthopedisch schoeisel. In 1999 wordt er voor 1,4 miljard gulden aan hulpmiddelen uitgegeven.

In een plan van aanpak zetten Borst en Vliegenthart uiteen dat er meer uniformiteit moet komen bij het voorschrijven van hulpmiddelen. De regelgeving wordt hiervoor aangepast. De rechtsgelijkheid wordt vergroot.

In 2002 wordt met het plan van aanpak 190 miljoen gulden op de hulpmiddelen bespaard.

Deel: ' Meer doelmatigheid bij medische hulpmiddelen - 1476 '
Lees ook