Programmabureau CIC


PERSBERICHT: Meer efficiency met taal- en spraaktechnologie

Wat is er momenteel al mogelijk in de spraak- en taaltechnologie? Hoe kunnen banken en verzekeringsmaatschappijen hun processen efficiënter laten verlopen door hiervan gebruik te maken? De Stichting NOTaS, de belangenbehartiger voor de taal- en spraaktechnologiesector, organiseert dinsdag 28 mei 2002 vanaf 10.00 uur een rondetafelgesprek met deze branche over dit onderwerp. Locatie is in het Willem II Stadion in Tilburg. Mail NoTaS voor meer informatie.

Wat is er momenteel al mogelijk in de spraak- en taaltechnologie? Hoe kunnen banken en verzekeringsmaatschappijen hun processen efficiënter laten verlopen door gebruik te maken van deze nieuwe technologie? Waar hebben zij behoefte aan en hoe kan de taal- en spraaktechnologiesector een oplossing bedenken? Vragen die roepen om een antwoord! De Stichting NOTaS, de belangenbehartiger voor de taal- en spraaktechnologie sector, organiseert daarom op dinsdag 28 mei 2002 vanaf 10.00 uur over dit onderwerp een rondetafelgesprek met deze branche in het Willem II Stadion in Tilburg. Johan van Veen, deelnemer van NOTaS en organisator van het rondetafelgesprek: 'taal-en spraaktechnologie heeft enorme potentie. De (on)mogelijkheden zijn echter onvoldoende bekend. Door middel van dit rondetafelgesprek wordt een specifieke doelgroep op de hoogte gesteld van de enorme voordelen van taal- en spraaktechnologie in de bedrijfsprocessen.' Daniël Nachtegaal, tevens organisator en deelnemer van NOTaS, vult aan:'niet alleen worden de deelnemers over de huidige stand van zaken van de technologie geïnformeerd maar er worden ook oplossingen gegeven voor bedrijfsspecifieke problemen. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook voor andere doelgroepen dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd.' Naast mensen uit de praktijk zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van Polderland Language & Speech Technology, ORCAvoice, Vocalibur, Van Dale Data, Gios Voice Professionals, PAT Document Systemen en Knowledge Concepts, zijn bij deze bijeenkomst ook deskundigen uit de kennisinfrastructuur aanwezig zoals TNO-TPD en de Technische Universiteit Eindhoven. Aan de hand van een discussie met de aanwezigen wordt meer duidelijkheid verkregen over de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie. De taal- en spraaktechnologiesector is een branche die bestaat uit zo'n honderd overwegend jonge bedrijven en een twintigtal onderzoeks en kennisinstellingen. Naar schatting werken er 500 mensen in de sector en bedraagt de gezamenlijke omzet circa vijftig miljoen. Zowel het aantal werknemers als de omzet nemen snel toe. Het toekomstperspectief van de sector is goed maar, gelet op het nog jonge karakter van de sector, ook risicovol. In de overtuiging dat een krachtenbundeling positieve effecten met zich mee zal brengen hebben enkele bedrijven uit deze sector de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij gevraagd om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel en met de ontwikkeling van een aantal concrete samenwerkingsprojecten. Het resultaat hiervan vormt de oprichting van de stichting NOTaS: Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie.

.

Deel: ' Meer efficiency met taal- en spraaktechnologie '
Lees ook