Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

07-06-1999

Meer fraude met bijstandsuitkeringen opgespoord

Door de Sociale Recherche van de gemeente Delfzijl is in 1998 voor een bedrag van ruim 255 duizend gulden aan fraude met bijstandsuitkeringen opgespoord en er zijn 47 zaken afgehandeld. Het opgespoorde fraudebedrag over 1998 is 85 duizend gulden hoger dan in 1997. De inzet van gezamenlijke recherche met de gemeente Appingedam heeft tot goede resultaten in de opsporing geleid.

De rechercheurs zijn nog bezig met 135 "witte fraudezaken" uit 1997. Deze fraude komt aan het licht doordat de computergegevens van Sociale Zaken worden gekoppeld met de computergegevens van de Belastingdienst. 972 maal werden gegevens vergeleken. In 135 gevallen bleken inkomsten geheel of gedeeltelijk niet aan Sociale Zaken te zijn gemeld.

Door de goede samenwerking met de gemeente Appingedam en het oplossen van enkele grotere zaken verwacht de gemeente dat in 1999 het opgespoorde fraudebedrag verder zal stijgen. Over het eerste kwartaal van 1999 werd reeds 185 duizend gulden opgespoord.


----------------------------------------------------------------------
--------------------

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J. Visser, telefoon 0596-639318.

Deel: ' Meer fraude met bijstandsuitkeringen Delfzijl opgespoord '
Lees ook