Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 12 juni 2002

Meer geld voor zorgboerderijen


De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement zijn het eens over een decreetvoorstel om zorgboerderijen te laten genieten van de steun van het Vlaams investeringsfonds voor de landbouw (VLIF). Voor deze waardevolle initiatieven is dat bijzonder goed nieuws !

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat land- of tuinbouw combineert met zorg voor mensen met een handicap of mensen die - eventueel tijdelijk - zorgbehoevend zijn. Ook instellingen die in het kader van de zorg voor mensen met een handicap een land-of tuinbouwactiviteit uitoefenen worden zorgboerderijen genoemd.

Het VLIF staat voor Vlaams LandbouwInvesteringsFonds. Het Vlaams gewest en de Europese gemeenschap trekken jaarlijks aanzienlijke bedragen uit ter ondersteuning van het investerings-en structuurbeleid in land-en tuinbouwsector via dit VLIF. Het VLIF geeft vestigingskapitaal tot 25000 euro en investeringspremies, rentesubsidies bij leningen tot 4%, op 40 , 30, 20 of 10% van het geïnvesteerde kapitaal. Dit afhankelijk van de soorten investeringen. Het VLIF steunt vandaag alleen landbouwers in hoofd- of bijberoep.

Het decreetvoorstel breidt de steun van het VLIF uit naar sociale werkplaatsen, arbeidszorgcentra en andere instellingen die agrarische activiteiten uitoefenen. Zorgboerderijen - in Nederland is de term al langer ingeburgerd - verwerken vaak eigen producten en commercialiseren ze via groothandel, boerderijwinkels en markten. De doelgroepen die op zorgboerderijen te werk gesteld worden zijn o.a.fysisch en mentaal gehandicapten, (ex) verslaafden, (ex) gedetineerden, laaggeschoolden, mensen met psychiatrische of psychische problemen enzovoort. Het gaat in elk geval altijd om mensen die -al dan niet tijdelijk- niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt en die zorgbehoevend zijn.

Zorgboerderijen werken met dezelfde prijzen als reguliere bedrijven wat concurrentievervalsing uitsluit. Bovendien heeft de subsidie betrekking op de doelgroep en niet op het verkoopcijfer van de producten.

Zorgboerderijen moeten bovendien werken conform alle andere (economische, milieu-, dierenwelzijn...) normen voor reguliere bedrijven.

Veerle Declercq,
Vlaams volksvertegenwoordiger

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: vl.parlm@agalev.be
http://www.agalev.be/vlaamsparlement/

Deel: ' Meer geld voor zorgboerderijen in Belgie '
Lees ook