CBS Webmagazine

Meer geluidsoverlast voor veel Nederlanders

In 2000 hadden drie van de tien inwoners van Nederland wel eens last van het geluid van het wegverkeer. Dat is 7% meer dan in 1997. Twee van de tien inwoners hadden last van het geluid van vliegtuigen. In totaal hadden vier van de tien mensen last van het geluid van verkeer of industrie.

De overlast verschilt flink per provincie. Zo heeft in Noord-Holland, Flevoland en Limburg ongeveer één op de drie inwoners last van vliegverkeer. Groningen en Zeeland blijven in dit opzicht nagenoeg buiten schot.

Geluidhinder door het wegverkeer ondervond vooral de bevolking van Utrecht en - alweer - Limburg. In deze provincies hadden vier van de tien inwoners daar last van. In Friesland daarentegen bezorgde het geluid van auto's, motoren en brommers slechts één op de zeven inwoners overlast.

Ook wat het geluid van de buren betreft zijn Utrecht en Limburg de lawaaiïgste provincies. Ook in Noord- en Zuid-Holland willen buren elkaar nog wel eens al te duidelijk horen. Wie daarvan geen last wil hebben, lijkt het beste in Drenthe te kunnen wonen.

Over heel Nederland gerekend, is de laatste vier jaar het percentage mensen dat last heeft van het geluid van het wegverkeer met 7% toegenomen. In Flevoland echter had in 1997 nog één op de vijf inwoners daarvan hinder, in 2000 één op de drie. Ook in Limburg en Drenthe is de geluidshinder door het wegverkeer fors toegenomen.

Geluidsoverlast, 2000 t.o.v. 1997

Ferdi Otten

Meer gegevens over geluidsoverlast zijn te vinden in Statline

Deel: ' Meer geluidsoverlast voor veel Nederlanders '
Lees ook