Gemeente Houten


Meer gesubsidieerde kindplaatsen in de kinderopvang
26/01/99

De gemeente Houten kan ouders met een beperkt inkomen tegemoet komen in de kosten van opvang van hun jonge kinderen. De gemeente heeft ook dit jaar een aantal plaatsen kinderdagopvang gehuurd bij de drie erkende Houtense instellingen voor kinderopvang. Deze plaatsen zijn bestemd voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Nieuw is dat de gemeente elf extra plaatsen voor gesubsidieerde naschoolse kinderopvang heeft gehuurd. Deze plaatsen zijn bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ook het Gastouderbureau Houten kan ouders met een beperkt inkomen helpen aan gesubsidieerde kinderopvang. Houtense ouders met een nettogezinsinkomen van maximaal f 3260,- per maand (inclusief vakantiegeld) en die geen kinderopvangbijdrage ontvangen van hun eventuele werkgever, komen voor deze gesubsidieerde kindplaatsen in aanmerking. Eénoudergezinnen hebben voorrang. Er is een ouderbijdrage verschuldigd, afhankelijk van het gezinsinkomen. Heeft u belangstelling? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de gemeente. U kunt ook informatie vragen bij de instellingen voor kinderopvang of het gastouderbureau.

Er zijn nu nog plaatsen vrij, vooral in de naschoolse kinderopvang, bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. U kunt informatie inwinnen bij:


* de heer P. Frederiks van de gemeente Houten, telefoon 63 92 636
* mevrouw Ch. Nodelijk van de kindercentra De Okkernoot en De Beukenoot in Houten, telefoon 63 52 650

* mevrouw M. Cloïn-Spaan van het kinderverblijf De Beun in het centrum van Houten, telefoon 63 80 768.

* mevrouw L. Brouwer van de kinderdagverblijven De Lobben, Het Oude dorp en Het Dorp, telefoon 63 72 479

* mevrouw O. Hermens en mevrouw M. de Vries van het Gastouderbureau Houten, telefoon 63 53 055.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Meer gesubsidieerde kindplaatsen in kinderopvang Houten '
Lees ook