expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

MEER GEZAMENLIJK GEBRUIK VAN ZENDMASTEN

Dit is een persbericht van Verkeer en Waterstaat.

MEER GEZAMENLIJK GEBRUIK VAN ZENDMASTEN VOOR MOBIELE TELEFONIE

De vijf operators voor mobiele telefonie zullen zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik maken van de zendmasten, die nodig zijn voor hun netwerk. KPN Telecom, Libertel, Telfort, Dutchtone en Ben hebben zich ook bereid verklaard om bij de uitbouw van hun netwerken tot een betere afstemming met de betrokken gemeenten te komen.

Dat hebben zij meegedeeld op een bijeenkomst, die woensdag 3 februari
1999 is belegd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vertegenwoordigers van gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, provincies, de Gezondheidsraad en de departementen van VROM en V&W hebben tijdens dit overleg uitvoerig van gedachten gewisseld over de vele aspecten, die verbonden zijn aan het aanleggen van zendmasten.

De gemeenten blijken behoefte te hebben aan gedegen informatie over de bestaande regelingen, die betrekking hebben op de aanleg van zendmasten. Ook hebben zij behoefte aan technische ondersteuning. Van de zijde van de rijksoverheid is gemeld, dat wordt gewerkt aan een uitvoerige brochure om aan de informatiebehoefte te voldoen.

Ook wordt een brochure gemaakt voor bewoners, die ingaat op de gezondheidsaspecten. Veel bewoners hebben vragen over mogelijke schadelijkheid van de zendmasten als gevolg van elektromagnetische straling.
Naast zendmasten op de grond worden ook veel antennes op (woon)gebouwen geplaatst.
Een vertegenwoordiger van de Gezondheidsraad, het adviesorgaan van de overheid op het gebied van gezondheidsvraagstukken, heeft tijdens de bijeenkomst nogmaals onderstreept, dat er geen gevaar voor de gezondheid is.

Voor nadere informatie: H. Houtman, 070 - 3516100


03 feb 99 16:16

Deel: ' Meer gezamenlijk gebruik zendmasten voor mobiele telefonie '
Lees ook