Rijksuniversiteit Groningen


17 december 1999
Promotie

Meer grip op structuur en functie van het transporteiwit translocase

Een biologische cel wordt door membranen in verschillende compartimenten verdeeld. Deze membranen bestaan uit vetten (lipiden) die slecht oplosbaar zijn in water. Door hun specifieke eigenschappen vormen ze een barrière voor water en water-oplosbare moleculen. Speciale eiwitten in de membraan maken op een gecontroleerde manier transport van moleculen over de membraan mogelijk. Kennis van de structuur en functie van dergelijke transporteiwitten is van groot belang voor de biotechnologische productie van stoffen door bacteriën. Erik Manting onderzocht het werkingsmechanisme van het translocase, een eiwitcomplex dat eiwitten over het binnenste membraan van de bacterie Escherichia coli transporteert. De componenten van dit eiwitcomplex zijn al sinds de jaren tachtig bekend. Translocase bestaat uit verschillende eiwitten (de SecYEG moleculen) die tezamen een soort transportkanaaltje vormen. Aan het kanaal bevindt zich een moleculair motortje, het SecA eiwit, dat andere eiwitten door het membraan duwt. Door de wisselwerking tussen de SecA en SecYEG eiwitten te bestuderen kreeg Manting meer grip op de ruimtelijke structuur van het translocase. Zo ontdekte hij dat de cel de grootte van het transportkanaal kan veranderen door het aantal bouwstenen te variëren. Het aantal SecYEG moleculen dat samen een kanaaltje vormt verdubbelt zelfs zodra het translocase actief wordt. Het SecA eiwit fungeert dan niet alleen als motortje, maar beschermt tegelijkertijd de barrièrefunctie van het membraan door de kanaalopening af te sluiten.

Manting (Groningen, 1971) studeerde biologie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Microbiologie van de RUG. NWO financierde het onderzoek. Manting is sinds enige tijd als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB) in Amsterdam.

Datum en tijd

vrijdag 17 december 1999, 14.15 uur

Promovendus

E.H. Manting, tel. (020)512 32 61, fax (020)512 33 10, e-mail e.manting@clb.nl (werk)

Proefschrift

Functional and structural analysis of the Escherichia coli translocase

Promotor

prof.dr. A.J.M. Driessen

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Meer grip op structuur en functie transporteiwit translocase '
Lees ook