Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/190

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

20 december 2002

Nr. 02/190

Meer herintreedsters aan het werk in contractcatering

Werkgevers en werknemers in de contractcatering gaan zich inzetten om meer herintredende vrouwen in deze sector aan het werk te helpen. Vandaag hebben demissionair staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sector hiervoor een intentieverklaring getekend.

Eerder dit jaar werden al met vijf organisaties en twee gemeenten convenanten gesloten om meer herintreedsters aan een baan te helpen.

De convenanten zijn een uitwerking van een intentieverklaring herintredende vrouwen. In deze verklaring is afgesproken een gezamenlijk plan van aanpak te ontwikkelen, waardoor in de periode van 2002 tot en met 2005 70.000 herintredende vrouwen aan het werk worden geholpen. Speciale aandacht zal hierbij worden geschonken aan allochtone vrouwen.

De afspraken passen in de doelstelling van het kabinet om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen tot 65 procent in 2010. In 1995 had 43 procent van de vrouwen een betaalde baan, in 2001 was dat 53 procent. De verdere toename moet voor een belangrijk deel komen van herintreedsters. Een hogere arbeidsdeelname van vrouwen is ook noodzakelijk gezien de vergrijzing en de knelpunten op de arbeidsmarkt in onder meer de zorg en het onderwijs.

In de contractcatering zijn landelijk 120 bedrijven actief. In de sector werken zo'n 20.000 mensen. Het gaat vooral om vrouwen. Meer dan de helft van het werk wordt in deeltijd verricht. Dit biedt goede mogelijkheden om herintreedsters in te schakelen.

In een aantal pilotregio's zullen de aangesloten bedrijven actief meewerken om herintreedsters met een achterstand op de arbeidsmarkt, waaronder allochtone vrouwen, meer kansen op een baan te geven. Samen met gemeenten en het Centrum Werk en Inkomen zullen projecten worden opgezet om herintreedsters naar werk te begeleiden. Een in de sector al bestaand Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid zal worden ingeschakeld bij de projecten. De intentieverklaring zal te zijner tijd uitmonden in een convenant waarin de afspraken definitief worden vastgelegd.

Eerdere convenanten werden afgesloten met de Centrale Organisatie Werk en Inkomen, het Nederlands Verbond van de Groothandel, Kenniscentrum Bedrijfsleven Beroepsonderwijs ECABO, de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers, de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland, de gemeente Den Haag en de gemeente Nijmegen.


---

Dit persbericht is onderdeel van dossier(s):
Dossier: Specifieke groepen Specifieke groepen
2003

Deel: ' Meer herintreedsters aan het werk in contractcatering '
Lees ook