Gemeente Deventer

De gemeente heeft een informatiebijeenkomst voor bewoners van de omgeving Holterweg, tussen de Atalanta en de Veldpaperweg, georganiseerd over de geluidsprocedure herstructurering Wegvak 7 van de As Binnenstad-Colmschate. Belangstellenden kunnen het ontwerpverzoek 'vaststelling hogere grenswaarden wegvak 7' tot en met 12 februari inzien bij de balie Bouwen en Wonen, Burseplein 10 of in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20 en daarop eventueel schriftelijke zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer herrie voor buurtbewoners bij Wegvak 7, Deventer '
Lees ook