PERSBERICHT
Amsterdam, 23 augustus 1999

Steeds meer Hulpdienst-bellers
kampen met combinatie van problemen

Amsterdam - De SOS Telefonische Hulpdienst Amsterdam voerde vorig jaar bijna 15.000 telefonische hulpgesprekken met mensen die een directe behoefte hadden om hun problemen te bespreken. Dit is een toename van ruim 900 gesprekken vergeleken met 1997. Een groeiende groep bellers is verstrikt geraakt in een web van psychosociale problemen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1998 van de Telefonische Hulpdienst Amsterdam.

Hulpzoekenden kunnen de SOS Telefonische Hulpdienst Amsterdam zeven dagen per week en 24 uur per dag anoniem bellen. Zo'n 6000 gesprekken gingen over een combinatie van problemen: eenzaamheid (6,7%) en relatiecrises (21,7%), vaak tegen een achtergrond van psychologische of psychiatrische problemen (20,9%). Daarnaast groeide het aantal bellers met problemen rondom sexualiteit en verslaving.

Tussen de wal en het schip

Veel bellers hebben in hun privé-omgeving geen gesprekspartner om de problemen mee te bespreken en een groep vaste bellers heeft al een hele geschiedenis van professionele hulpverlening achter de rug. Eén van de telefoonvrijwilligers merkt in het jaarverslag 1998 hierover op: "De groep vaste bellers is een groep mensen die het hele circuit van therapeuten, RIAGG's en andere instellingen heeft doorlopen. Het zijn mensen die uiteindelijk tussen de wal en het schip vallen. Er is geen adequaat antwoord voor. Ze bellen voor geruststelling, een luisterend oor. Ik denk dat een grote groep hierheen belt, omdat ze echt niemand anders hebben."

Rust en structuur

Uit veel gesprekken blijkt dat de meesten zich meer dan ooit op zichzelf teruggeworpen voelen en zich zeer moeizaam staande weten te houden. De Telefonische Hulpdienst is voor hen een vangnet. De gesprekken zijn erop gericht de zelfredzaamheid van de bellers te vergroten en enige structuur en rust te brengen. De kracht van de Telefonische Hulpdienst is ook de permanente bereikbaarheid. Gedurende de nachtelijke uren werd in 1998 in zevenduizend gesprekken een beroep gedaan op de Telefonische Hulpdienst. Eenderde van het totale aantal gesprekken in 1998 werd tijdens de weekenden gevoerd. Bij een acute situatie, als er sprake is van direct gevaar voor de beller of z'n omgeving, wordt in overleg met de beller, de GG&GD of het Mobiel Crisisteam ingeschakeld.

Met vriendelijke groet,
Mw. N.S. v.d. Hout, Interim directeur SOS Telefonische Hulpdienst Amsterdam tel. 020-675 88 88

Deel: ' Meer Hulpdienst-bellers kampen met combinatie problemen '
Lees ook