START FOUNDATION

Meer kans op Baanbrekerpijs 2001

Gouda, 16 juli 2001 PERSBERICHT

MEER KANS OP BAANBREKERPRIJS 2001

Met een hoofdprijs van f350.000,-- voor uitvoering van het winnende plan en individuele beloningen van nog eens f15.000,--, f10.000,-- en f5.000,-- vormt de Baanbrekerprijs van de Start Foundation de grootste Nederlandse prijs voor vernieuwende reïntegratieplannen. De kans om die prijs te winnen is nu groter dan ooit: de inzendtermijn wordt met twee weken verlengd en loopt nog tot 15 augustus 2001.

Deelname:
Iedereen met een goed idee om langdurig werkloze mensen aan een baan te helpen, kan meedoen aan deze prijsvraag. Dus niet alleen arbeidsmarktprofessionals, maar ook vrijwilligers, studenten, ondernemers, werknemers uit allerlei takken van het bedrijfsleven kunnen hun idee om banen te scheppen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt indienen. Zo'n plan hoeft niet tot in details uitgewerkt te zijn. Absoluut nieuw is evenmin een strenge voorwaarde. Een originele, innovatieve toepassing van een eerder project kan even goed meedingen. Via de website www.baanbrekerprijs.nl kunnen plannen worden ingediend, of kan een formulier 'opgehaald' worden. Gratis bellen met 0800-1201 kan ook.

Jurering:
Na 15 augustus zal een deskundig panel drie plannen nomineren. Deze plannen worden vervolgens voorgelegd aan een vakjury en deeljury's bestaande uit een selectie van kandidaten waarvoor de plannen bestemd zijn. Nieuw is de mogelijkheid dat publiek meestemt en beslist welk plan met f350.000,-- een vliegende start kan krijgen. Publieksjurering verloopt via internet en via een aantal vestigingen van Start.
De opstellers van de genomineerde plannen ontvangen ieder een geldbedrag. Voor het winnende plan is dat f15.000,--; bij de tweede f10.000,-- en f5.000,-- voor nummer drie.
Op 8 november as. wordt de uitslag bekend gemaakt.

Editie 2000:
De eerste ronde van de Baanbrekerprijs in 2000 leverde meer dan 225 plannen op. Veel van die projecten, waaronder de winnende inzending, zijn nu in uitvoering. Dinja van Gestel won vorig jaar de prijs met een plan voor een tv-programma dat langdurig werklozen uit hun isolement kan bevrijden. Dit programma gaat op 8 september a.s. van start bij Omroep Brabant TV.

Achtergrond:
Ondanks de goede economische ontwikkelingen kunnen veel mensen geen baan vinden. Met name kansarme groepen als ouderen, gehandicapten, allochtonen en herintreders komen moeilijk aan de slag. Het onlangs verschenen rapport van het sociaal cultureel planbureau 'over werken in de postindustriële samenleving' liet daar geen misverstand over bestaan. Om daar wat aan te doen heeft Start Foundation de Baanbrekerprijs in het leven geroepen.
Meer informatie over de Baanbrekerprijs is te vinden op www.baanbrekerprijs.nl.

Deel: ' Meer kans op baanbrekerprijs 2001 '
Lees ook