expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: MEER MOGELIJKHEDEN VOOR SLACHTOFFERS VERZEKERDE.

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
5 november 1999

MEER MOGELIJKHEDEN VOOR SLACHTOFFERS VERZEKERDE SCHADE TE VERHALEN

Het wordt voor slachtoffers mogelijk om een vergoeding voor schade door dood of letsel rechtstreeks te vragen en te ontvangen van de verzekeraar van de aansprakelijke dader. Nu kan het slachtoffer alleen schadevergoeding vragen aan de aansprakelijke dader zelf die desgewenst vervolgens claimt bij zijn verzekering. Dat is de belangrijkste verandering als gevolg van een wetsvoorstel van minister A.H. Korthals van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De invoering van de zogenoemde directe actie voor slachtoffers beoogt zeker te stellen dat de uitkering daadwerkelijk bij de benadeelde terechtkomt, en niet bij de aansprakelijke blijft steken of ten gevolge van beslag of faillissement aan zijn schuldeisers ten goede komt. Met de introductie van een directe actie sluit Nederland aan bij de wetgeving op dit terrein in de ons omringende landen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 05.11.1999

05 nov 99 14:40

Deel: ' Meer kans voor slachtoffers verzekerde schade te verhalen '
Lees ook