TuinbouwNet


Meer kerstbomen verkocht

Ruim drie miljoen huishoudens in Nederland hebben dit jaar een kerstboom gekocht. Vergeleken met 1998 betekent dit een toename van zes procent. De kerstboom met kluit wordt steeds populairder bij de consument. Het marktaandeel van deze boom in de totale verkopen is dit jaar flink gegroeid vergeleken met 1998. Gemiddeld was een koper in 1999 bijna 21 gulden kwijt voor een kerstboom met kluit, zo blijkt uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw (PT).

Van de 6,8 miljoen huishoudens in ons land heeft 45 procent dit jaar een kerstboom gekocht. In 1998 ging het om 43 procent. Mensen die geen kerstboom aanschaften hebben meestal in vorige jaren al eens een kunstboom gekocht. Hierbij gaat het om twee miljoen gezinnen. Dit jaar haalden ruim 1,1 miljoen huishoudens geen kerstboom in huis. Eenpersoonshuishoudens zijn hier in de meerderheid.

De kerstboom met kluit kwam in 1999 op een marktaandeel van 64 procent in de totale verkopen. Drie jaar geleden lag dat percentage nog op 52 procent. De kerstboom met afgezaagde stam verliest terrein. Van alle verkochte kerstbomen in dit jaar ging het bij 29 procent om een 'afgezaagd' exemplaar tegen 36 procent in 1996. Het marktaandeel van de kunstboom ligt de laatste twee jaar rond de zeven procent.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de consument steeds duurdere kerstbomen aanschaft. Vooral de belangstelling voor bomen tussen de twintig en dertig gulden neemt toe. Hierbij gaat het zowel om kerstbomen met een kluit als om bomen met een afgezaagde stam. Vermoedelijk kiezen de huishoudens steeds vaker voor een duurdere Nordmann- of blauwspar dan voor een traditioneel exemplaar.

Ruim eenderde van alle kerstbomen zijn dit jaar door de consument bij een tuincentrum gekocht. De straathandel was goed voor zeventien procent, gevolgd door de kweker met zestien procent.

Het NIPO heeft het onderzoek - in opdracht van het PT - in het afgelopen weekeinde uitgevoerd onder 1.000 huishoudens in ons land. Deze huishoudens zijn representatief voor heel Nederland.

Deel: ' Meer kerstbomen verkocht ruim drie miljoen '
Lees ook