Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
7 februari 2003

MEER MOGELIJKHEDEN TOT MEERMANSCELLEN De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Donner van Justitie om de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen zodat de mogelijkheden om meer gedetineerden in één cel te plaatsen worden uitgebreid. Met deze wetswijziging neemt de beschikbare celcapaciteit toe waardoor er minder gedetineerden vervroegd worden ontslagen. Het vergroten van de detentiecapaciteit is één van de voornemens uit het eind vorig jaar gepresenteerde veiligheidsprogramma `Naar een veiliger samenleving'.
In de huidige Penitentiaire beginselenwet bestaat al de mogelijkheid om in bepaalde regimes gedetineerden samen te plaatsen in één cel. Door de wetswijziging wordt deze mogelijkheid uitgebreid. Het wetsvoorstel richt zich met name op de categorie preventief gehechten en kort-gestraften die in de huizen van bewaring verblijven. Hierdoor komen in eerste instantie 1.000 plaatsen beschikbaar. Op basis van ervaring wordt onderzocht of uitbreiding tot 2.000 plaatsen mogelijk is. Het kabinet is voorstander van een verantwoorde invoering van twee (of meer) gedetineerden op één cel. Dat betekent dat er geen oncontroleerbare en onbeheersbare situaties mogen ontstaan. Ook de veiligheid van het personeel is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Een psychische stoornis en minderjarigheid gelden als een contra-indicatie voor het plaatsen van meer personen in één cel. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. RVD, 07.02.2003Zoekwoorden:

Deel: ' Meer mogelijkheden tot meermanscellen '
Lees ook