Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-173
Den Haag, 5 juli 2002

Meer mogelijkheden voor inning belastingschulden in andere EU landen

De Nederlandse Belastingdienst krijgt meer mogelijkheden om openstaande belastingschulden in andere EU-lidstaten te innen. Vandaag heeft staatssecretaris Bos van Financiën terzake een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 30 juni jl. is een wijziging van de EG-invorderingsrichtlijn van kracht geworden waardoor het ook mogelijk wordt wederzijdse bijstand te verlenen bij de invordering van directe belastingen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Voorheen konden Europese lidstaten op basis van de richtlijn alleen wederzijdse bijstand verlenen bij de inning van indirecte belastingen (omzetbelasting en accijnzen) en enkele EG-heffingen. Het vandaag verstuurde wetsvoorstel moet ertoe leiden de wijzigingsrichtlijn in te voeren in de Nederlandse wetgeving.

Verder zullen de lidstaten voortaan een schuldvordering die is ontstaan in een andere lidstaat, in beginsel op dezelfde wijze behandelen als een schuldvordering die is ontstaan in de eigen staat. Ook hierdoor wordt de slagkracht van de Europese partners bij de invordering van belastingschulden vergroot en kan grensoverschrijdende belastingfraude doeltreffender bestreden worden.

De complete tekst van het wetsvoorstel is te vinden op www.minfin.nl/wdb02-407.doc

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer mogelijkheden voor inning belastingschulden in andere EU landen '
Lees ook