Gemeente Rotterdam


Mogelijkheden voor het splitsen van woningen verruimd

13 januari 1999

Het College van B. en W. heeft besloten de mogelijkheden voor het splitsen van woningen te verruimen. Een vergunning is voortaan alleen vereist voor het splitsen van woningen met huren tot fl. 750 (maximaal vier kamers) en fl. 910 (vijf of meer kamers). Het gaat dan om de zogenaamde 'distributievoorraad' van goedkope (bereikbare) woningen.

Een vergunning voor het splitsen van goedkope huurwoningen is gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moet de vereniging van eigenaren die ontstaat bij het splitsen, minimaal 24 aaneengesloten woningen bevatten. Ook moeten de eigenaren een goede onderhouds- en beheerregeling afspreken. Hiervoor heeft de Gemeente een modelregeling opgesteld. Het nieuwe splitsingsbeleid geldt voor zowel corporatie- als particuliere woningen.

Met de nieuwe regels wil het College niet langer alleen goedkope huurwoningen beschermen, maar ook het eigen woningbezit stimuleren en de woningdifferentiatie bevorderen. Zo levert het splitsen van een pand in koopappartementen een bijdrage aan meer eigen woningen.

Er zijn nu 177.000 bereikbare woningen op een totaal van 280.000. Het stimuleringsbeleid gaat uit van 34.000 koopwoningen in de periode 1997- 2005. De helft hiervan is nieuwbouw. De andere helft moet door verkoop van 7.000 particuliere en 10.000 corporatiewoningen bereikt worden.

De Gemeenteraad bespreekt het voorstel op donderdag 28 januari.

Deel: ' Meer mogelijkheden voor woningsplitsing in Rotterdam '
Lees ook