Provincie Zuid-Holland


23-09-1999

Meer natuur en recreatie op Voorne-Putten
Provincie Zuid-Holland stelt fl. 100.000,- beschikbaar


In het kader van het project Gebiedsgerichte aanpak Voorne-Putten-Rozenburg uitgevoerd door de provincie en de regio, stelt de provincie Zuid-Holland een bedrag van 100.000,- beschikbaar voor meer natuur en recreatie op Voorne-Putten.

Het doel van dit project is de aanleg van recreatie- en natuurgebieden op het eiland, de verbetering van ontsluiting en bereikbaarheid van groen en het bieden van mogelijkheden aan agrariërs om nieuwe activiteiten te ontplooien in de recreatieve en toeristische sfeer, natuur- en landschapsbeheer en biologische landbouw.

De WLTO afdeling Voorne-Putten zal in nauwe samenwerking met stichting In Natura gedurende de twee winterseizoenen dat het project loopt, ideeën en mogelijkheden inventariseren en op haalbaarheid te toetsen. In dit verband worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals manifestaties, congressen en tentoonstellingen.

Deel: ' Meer natuur en recreatie op Voorne-Putten '
Lees ook