BOVAG

Meer nodig dan afschaffen 'Kwartje'

03-07-2002 00:00

BOVAG en RAI zijn blij dat de coalitiepartners in het nieuw te vormen kabinet, CDA, LPF en VVD hebben laten weten dat het autootje pesten afgelopen zal zijn. Het Kwartje van Kok, dat in 1991 werd ingevoerd, wordt afgeschaft. Het Kwartje gaat van de pompprijs af, zoals de LPF en BOVAG-RAI steeds hebben gewild. Hierdoor krijgen ook de pomphouders in de grensstreek weer betere mogelijkheden om de concurreren. Jammer genoeg is men van plan deze accijnsverlaging pas in 2004 in te voeren. BOVAG en RAI vinden dat dit eerder moet. Het Kwartje is al te lang ten onrechte betaald door alle weggebruikers en de middenstand in de grensstreek heeft daar nu ook al 11 jaar onder geleden. BOVAG en RAI zijn blij met het bereikte resultaat, maar nog niet tevreden.

Er moet veel meer gebeuren. Er zal minstens 1,1 miljard per jaar extra moeten worden geïnvesteerd in infrastructuur.De huidige wegen kunnen en moeten nog beter worden benut door het vaker toepassen van flexibele wegindeling en meer spits- en busstroken. BOVAG en RAI pleiten ook voor een slimme en flexibele inzet van openbaar vervoer, zoals snelle busverbindingen. Onconventionele oplossingen, zoals bouwen boven en onder bestaande wegen verdienen veel meer steun van de overheid. De gemotoriseerde tweewieler moet meer faciliteiten krijgen voor de korte ritten. En de fiets moet fiscaal gespaard blijven en kan, als er meer en betere voorzieningen komen de congestie in drukke stedelijke gebieden ontlasten.'

Vandaag en morgen etaleren BOVAG en RAI met een advertentiecampagne in landelijke dagbladen hun visie op wat het nieuwe kabinet moet doen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer nodig dan afschaffen 'Kwartje' '
Lees ook