Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER STEVE STEVAERT VLAAMS

MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN EN ENERGIE 10 augustus 2001

Uitbreiding onbemande camera's

Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, zal 350 lichtengeregelde kruispunten uitrusten met onbemande camera's. Hiermee zal één op de vier van dergelijke kruispunten in Vlaanderen uitgerust zijn met onbemande camera's.

Op dit ogenblik zijn er 24 kruispunten uitgerust met onbemande camera's die zowel snelheidsovertredingen als roodlichtrijden vaststellen. In regel worden er twee flitspalen per kruispunt opgesteld, één voor elke rijrichting.

In de loop van 2000 hebben de onbemande camera's 34.628 overtredingen vastgesteld, waarvan 23.685 voor overdreven snelheid en 10.606 voor roodlicht rijden.

Vlaanderen telt ongeveer 1400 lichtengeregelde kruispunten op gewestwegen.

Steve Stevaert neemt nu het initiatief om één kruispunt op vier uit te rusten met onbemande camera's, hetzij ongeveer 350 kruispunten of 700 flitspalen. Ten opzichte van het huidig aantal uitgeruste kruispunten komt dit overeen met meer dan een vervijftienvoudiging van het aantal locaties. Hierdoor komt Vlaanderen op het niveau van Nederland waar er 1500 flitspalen geplaatst zijn.

Wat de uitvoering betreft, heeft het Vlaams gewest al een eerste selectie van een vijftigtal locaties gedaan. Daarnaast komen de kruispunten aan bod die door gemeenten en steden worden voorgesteld. Steve Stevaert heeft in een brief aan alle locale overheden gevraagd locaties aan te geven die zij willen uitrusten met onbemande camera's.

Elk jaar kunnen 100 kruispunten worden uitgerust. Natuurlijk is Steve Stevaert afhankelijk van de federale overheid die bevoegd is voor de exploitatie van de onbemande camera's.

De kosten voor de installatie van de onbemande camera's wordt geraamd op 875 miljoen BeF.

Voor meer info: Johan Van Hoecke
Woordvoerder minister Steve Stevaert
Tel. 02/553.70.14
e-mail: johan.vanhoecke@vlaanderen.be

Deel: ' Meer onbemande camera's op kruisingen in Vlaanderen '
Lees ook