CBS Persbericht


Datum: 26-05-99

Meer orders voor industrie

De ondernemers in de industrie hebben in april iets meer orders ontvangen dan in maart. De oordelen over de orderpositie en de voorraden gereed product zijn in april iets verbeterd en daardoor stijgt het producentenvertrouwen. De stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie komt in april uit op 1,2. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de ondernemers in de industrie voor de komende drie maanden een lichte toename van de productie verwachten.

Orderontvangst in april gestegen

De waarde van de orderontvangst is in april gestegen. De door de ondernemers gemelde ontwikkeling is sterker dan op grond van het seizoenpatroon mocht worden verwacht. Deze ontwikkeling doet zich met name voor in de sectoren halffabrikaten en investeringsgoederen. De werkvoorraad, die tot uitdrukking komt in de index van de orderpositie, stijgt in april met 0,3 indexpunt en bereikt daarmee een waarde van 99,0 (maart 1996=100).

Oordeel over orderpositie en voorraden verbeterd

De ondernemers oordelen in april positiever over de werkvoorraad en de voorraden gereed product. Met name deze verbeterde oordelen hebben tot gevolg dat het producentenvertrouwen in april hoger uitkomt. De stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie stijgt in april naar 1,2; een toename ten opzichte van maart met 0,7 punt. Hiermee komt het producentenvertrouwen in april hoger uit dan in de voorafgaande vijf maanden het geval was.

De ondernemers geven aan in april een hogere productie te hebben behaald dan in maart. Op grond van de ontwikkeling van de orderontvangst voorzien zij voor de komende drie maanden een verdere toename van de bedrijvigheid.

Technische toelichting

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de Conjunctuurtest industrie, het producentenvertrouwen en meer gedetailleerde informatie over de bedrijfsklassen en de sectoren halffabrikaten, investerings- en consumptiegoederen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. G. Taal, tel. (070) 337 43 62, e-mail gtal@cbs.nl . Een grafiek met het verloop van het producentenvertrouwen en de productie-index over de periode 1994-1999 wordt op aanvraag gefaxt.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Producentenvertrouwen
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug

Sep
Okt Nov Dec
1996


-0,3

0,4

0,8

0,7

0,1

0,6

2,5

1,5

0,8

2,4

1,0

3,5 1997

3,7

3,7

3,4

4,7

3,9

6,2

6,5

7,1

6,6

6,4

7,2

4,5 1998

5,3

5,3

5,8

5,2

5,3

5,4

4,0

4,8

1,5

1,3

0,2

0,2 1999

0,6


-1,1

0,5

1,2

Bron: CBS

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 26 mei 1999

Deel: ' Meer orders voor industrie '
Lees ook