Ingezonden persbericht


Persbericht Bedrijvenpark H2O d.d. 3 februari 2012

Meer prijsdifferentiatie op Bedrijvenpark H2O

Het Bedrijvenpark H2O gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar een gewijzigd grondprijsbeleid doorvoeren. De `vanaf' prijs voor een bedrijfskavel wordt nu 130 per vierkante meter, exclusief omzetbelasting. Het gaat niet om een prijsverlaging, als wel om het aanbrengen van een grotere differentiatie in de prijzen, onder andere om beter aan te sluiten bij de grondprijzen op bedrijventerreinen in de regio en bij de huidige markt. Volgens Rik Duijn, directeur van het bedrijvenpark, is samenbundeling van krachten met de gemeenten Zwolle en Kampen in de huidige economische omstandigheden van belang: "Ons commercieel speelveld ligt, naast de regio Noord-Veluwe, ook binnen het IJsseldelta gebied, bijvoorbeeld op logistiek vlak. Het Bedrijvenpark H2O is een logistieke toplocatie met haar ligging op de kruising van de A50 en A28. Samen met de gemeenten Zwolle en Kampen kunnen we ons sterk en internationaal profileren. Het in lijn brengen van de uitgifteprijzen is dan ook ee n logische stap. De grondprijzen op het bedrijvenpark liggen per 1 januari 2012 tussen 130 en 190 per vierkante meter". Welke prijzen voor welke bedrijfskavels op Bedrijvenpark H2O gelden, is te lezen op de website van het bedrijvenpark, www.bedrijvenparkh2o.nl Het Bedrijvenpark H2O is een recent ontwikkeld bedrijventerrein van ca. 70 ha groot. Het wordt duurzaam ontwikkeld en bestuurd door de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV. De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek participeren in deze vennootschap.

Deel: ' Meer prijsdifferentiatie op Bedrijvenpark H2O '
Lees ook