Gemeente Hilversum


Meer ruimte voor fietsers op Vaartweg

In de Vaartweg ligt ter hoogte van het Christelijk Zorgcentrum "De Boomberg" een middengeleider. Dat is een voorziening in het midden van de weg, bedoeld om voetgangers veiliger over te laten steken. Uit de evaluatie is gebleken dat fietsers bij het passeren van de middengeleider in de "verdrukking" komen wanneer automobilisten gelijktijdig de middengeleider passeren. Deze situatie verhoogt de kans op ongevallen. De gemeente wil de situatie aanpassen, zodat de fietser niet meer in de verdrukking komt.

De middengeleider is er de oorzaak van dat fietsers in de verdrukking komen. Op het punt waar de weg door de middengeleider een knik maakt, ontstaan de problemen. De gemeente wil de middengeleider weghalen, zodat er meer ruimte voor de fietser ontstaat. Dat betekent wel dat er wat gedaan moet worden aan het oversteken van de weg. Daarom is ervoor gekozen de middengeleider te vervangen door verkeerslichten voor voetgangers. Voor de duidelijkheid zal de rijbaan ter plaatse ook nog verhoogd worden (plateau).
De aanpassingen zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2000.

Informatie

Voor informatie over de aanpassingen kunt u terecht bij de heer T. Stroo, medewerker van de dienst Stadsontwikkeling. Met uitzondering van dinsdag kunt u hem bereiken op het nummer 035 629 2823.

Deel: ' Meer ruimte voor fietsers op Vaartweg Hilversum '
Lees ook