Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Meer samenwerking met Duitsland in onderwijs en onderzoek

Nederland en Duitsland gaan intensiever samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. De Nederlandse minister Loek Hermans en zijn Duitse collega Edelgard Bulmahn hebben daartoe op dinsdag 25 september 2001 een gemeenschappelijke verklaring ondertekend. De afspraken tussen Hermans en Bulmahn gaan vooral over grensoverschrijdende mobiliteit van leerlingen, studenten en onderzoekers. De samenwerking op onderwijsgebied heeft betrekking vooral betrekking op het beroeps- en hoger onderwijs. Internationalisering en versterking van het beroepsonderwijs heeft voor beide landen grote prioriteit, vooral om de mobiliteit van werknemers groter te maken en een leven lang leren mogelijk te maken. Voor een uitwisselingsprogramma op het terrein van het beroepsonderwijs hebben beide landen in totaal 750.000 gulden uitgetrokken. De hoger onderwijs samenwerking richt zich vooral op het ontwikkelen van gemeenschappelijke criteria voor accreditatie van opleidingen. Wetenschappelijke samenwerking krijgt vooral gestalte in EU-verband.

omhoog laatst bijgewerkt 25-09-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Meer samenwerking met Duitsland in onderwijs en onderzoek '
Lees ook