Universiteit Twente


PB 99/75 26 augustus 1999

Om positie binnen Nederlands hoger onderwijs te versterken

Universiteit Twente en Vrije Universiteit intensiveren samenwerking

De Universiteit Twente en de Vrije Universiteit gaan een strategische alliantie met elkaar aan om de wederzijdse positie binnen het hoger onderwijs in ons land te versterken. De beide universiteiten bezegelen daarmee hun al bestaande prille samenwerking, intensiveren die en breiden die uit op de gebieden waar zij elkaar kunnen aanvullen. Dat zijn: de (bio)medische wetenschappen, de natuurwetenschappen, de maatschappijwetenschappen en ontwikkelingssamenwerking. Aan het eind van de zomer zullen de beide instelllingen de overeenkomst officieel ondertekenen.

De bestuurscolleges menen dat hun instellingen goed bij elkaar passen. Hun omvang en (bestuurs)cultuur en ook de huidige contacten vormen een goed uitgangspunt voor een volgende stap, vinden zij. De Vrije Universiteit, als brede en algemene universiteit, en de Universiteit Twente, gespecialiseerd in technische en toegepaste maatschappij- en gedragswetenschappen, vullen elkaar uitstekend aan op de terreinen van onderwijs en onderzoek. De bestuurscolleges denken dat de hechtere samenwerking de aantrekkelijkheid van hun instellingen voor studenten vergroot zonder dat er sprake hoeft te zijn van onderlinge concurrentie.

De samenwerking betreft:

* bij de (bio)medische wetenschappen het onderwijs en onderzoek in de revalidatie-geneeskunde/-technologie, alsmede cardiovasculair onderzoek;

* bij de natuurwetenschappen uitwisseling van studenten, ontwikkeling van nieuw onderwijsaanbod (sportfysica), alsmede nanotechnologisch onderzoek;

* bij de maatschappijwetenschappen milieuwetenschappen, gezondheidszorg en wijsbegeerte;

* bij ontwikkelingssamenwerking het bundelen van inzet en expertise over onderwijs- en opleidingsontwikkeling binnen het internationale onderwijsveld.


Deel: ' Meer samenwerking Universiteit Twente en Vrije Universiteit '
Lees ook