Ministerie van Binnenlandse Zaken


Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad en Zaanstad kunnen op onderdelen meedoen met het grotestedenbeleid

3 februari 1999
De gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad en Zaanstad kunnen op onderdelen meedoen met het grotestedenbeleid. Hierdoor krijgen deze steden de mogelijkheid om zich te richten op specifieke problemen in één bepaalde wijk in hun stad. Dit schrijft minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Op 14 januari jl. heeft minister Van Boxtel overleg gehad met steden die niet tot de 25 GSB-gemeenten behoren, maar in de afgelopen maanden kenbaar hebben gemaakt wel betrokken te willen worden bij het grotestedenbeleid. Op grond van door de minister gestelde voorwaarden heeft binnen deze groep steden een selectie plaatsgevonden: met de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad en Zaanstad worden binnenkort afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Dan zal ook duidelijk worden hoeveel geld daarvoor beschikbaar kan komen. Hierover zal minister Van Boxtel ook met andere partijen overleg voeren. Dit traject met de nieuwe steden is een apart onderdeel binnen het grotestedenbeleid. Het beleid voor de bestaande groep 25 GSB-gemeenten wordt voorgezet. Daarover zijn in december 1998 in het doorstartconvenant al afspraken gemaakt.
Voorwaarden
Als eerste voorwaarde heeft de minister gesteld dat alleen gemeenten erbij kunnen komen die meer dan 60.000 inwoners (per 1 januari 1998) hebben. Dit sluit min of meer aan bij het laagste inwoneraantal voor de G25. De tweede voorwaarde is dat binnen deze groep van nieuwe steden slechts die gemeenten in aanmerking komen die zich op minstens vier van de zes door de minister relevant beoordeelde indicatoren in negatieve zin onderscheiden van de andere gemeenten. Omdat minister Van Boxtel wil inzetten op een probleemgerichte aanpak, heeft hij als indicatoren gebruikt: lage inkomens, uitkeringsafhankelijkheid, minderheden, geregistreerde misdrijven, 'centrumfunctie' en de aanwezigheid van 'slechte wijken'.

Deel: ' Meer steden op onderdelen mee met grotestedenbeleid '
Lees ook