Gemeente Langedijk


Meer subsidie voor Zorgindicatie
24 februari 2003

Het regiobureau Zorgindicatie Noord-Kennemerland krijgt vanaf dit jaar meer subsidie. Met een extra bijdrage van ruim vierduizend euro kan de instelling een bedrag van 123.117,-- tegemoet zien. Het regiobureau is verantwoordelijk voor het beoordelen en toekennen van zorgvragen voor verpleging en verzorging. Verwacht wordt dat het Regiobureau in 2003 ruim achthonderd beoordelingen voor onze gemeente verzorgt. Om de liquiditeitspositie van het Regiobureau te kunnen garanderen is het in de gemeentebegroting opgenomen subsidiebedrag ontoereikend. Burgemeester en wethouders achten het gerechtvaardigd dat de gemeentelijke bijdrage vanuit Langedijk wordt verhoogd. Mocht het aantal aanvragen sterk stijgen (meer dan tien procent van de thans geraamde achthonderd aanvragen), dan zal de gemeente een hogere rekening krijgen gepresenteerd. Ook de andere bij het Regiobureau aangesloten gemeenten zullen dieper in de buidel moeten tasten. De gemeenteraad moet nog instemmen met het collegevoorstel. In april komt de verhoging van de subsidie aan de orde.

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer subsidie voor Zorgindicatie in Langedijk '
Lees ook