Vlaamse overheid

Vlaams landbouwminister Jef TAVERNIER heeft een nieuw subsidiekader uitgedokterd voor praktijkcentra die actief zijn in de voorlichting en ontwikkeling van de land- en tuinbouw. Die centra kunnen voortaan rekenen op een jaarlijkse werkingssubsidie en ad hoc projectsubsidies. De Vlaamse regering maakt ook van de gelegenheid gebruik om de sector wat meer te structureren en om samenwerking tussen de centra te stimuleren.

"De praktijkcentra voor land- en tuinbouw kunnen rekenen op een jaarlijkse basissubsidie, die de normale werking van het centrum moet garanderen. De hoogte van die subsidie is gerelateerd aan het belang van de activiteit van het centrum," verduidelijkt de minister van Landbouw. Zo brengen hij samen met collega Dirk VAN MECHELEN nog meer dynamiek en innovatie in de sector. Daar bovenop kunnen de proefcentra ook projectsubsidies krijgen voor projecten van beperkte duur. Die kunnen ze niet alleen krijgen bij de Vlaamse landbouwadministratie, maar ook bij het Vlaamse wetenschapsbeleid, en tussen die twee werden hierover duidelijke afspraken gemaakt.

De ministers Tavernier en Van Mechelen zetten met dit subsidiebesluit de proefcentra ook aan om meer samen te werken en hun activiteiten wat beter op mekaar af te stemmen. "Ik wil niet dat de zeventien proefcentra die vandaag in Vlaanderen actief zijn als onafhankelijke eilandjes, hetzelfde onderzoek voeren en dus dubbel werk doen," verduidelijkt de landbouwminister. Om de continuïteit te verzekeren werden voor 2004 zelfs extra subsidies vrijgemaakt, die ten laste vallen van de begrotingen Landbouw en Wetenschapsbeleid.

persinfo : Ron Hermans, woordvoerder van minister Tavernier - tel. 02 553 27 12
e-mail: persdienst.tavernier@vlaanderen.be

persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


---

Deel: ' Meer subsidies en betere structuur voor Vlaamse proefcentra '
Lees ook