Provincie Utrecht


Persbericht
26 januari 1999

MEER TOEGANG TOT KENNIS VOOR UTRECHTS BEDRIJFSLEVEN

Om de toegang van bedrijven tot technologisch hoogwaardige kennis te vergroten, gaat met een financiële bijdrage van de Europese Commissie van 325.000 gulden het RITTS-project van start. Dat heeft gedeputeerde C.G.J. van den Oosten bekend gemaakt, in aanwezigheid van minister A. Jorritsma (Economische Zaken) en de voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, de heer J.C. Blankert.

Deze bekendmaking vond plaats tijdens de Paushuizebijeenkomst "Kennis is kracht" van 25 januari jl. De provincie Utrecht organiseerde deze bijeenkomst om aandacht te vragen voor verbetering van de 'kennistransfer'. Vooral het midden- en kleinbedrijf weet vaak nog moeilijk de weg te vinden naar de vele kennisinstituten in de provincie Utrecht. In omgekeerde richting ondervinden kennisinstellingen problemen om kennis aan te bieden, die aansluit op specifieke behoeften van bedrijven.

Minister Jorritsma: "Goed initiatief"
Een goede aansluiting van het kennisaanbod op de vraag is van vitaal belang voor het Utrechtse bedrijfsleven, dat wel moet innoveren om in de toekomst te kunnen overleven. "Met deze nieuwe aanpak hopen wij daarom een belangrijke impuls te geven aan de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en een aantal projecten te starten, die de kloof tussen kennisvragers en kennisaanbieders verminderen", verklaarde gedeputeerde Van den Oosten. Hij werd daarin gesteund door minister Jorritsma die het RITTS-project een "goed initiatief" noemde. "Want het gaat hier om het bundelen van alle regionale technologie- en innovatie-instrumenten, zodat het Utrechtse kennispotentieel nog beter benut wordt."

Hoe werkt RITTS?
Nu de Europese Commissie positief heeft gereageerd op dit initiatief van de provincie kan gestart worden met enkele concrete maatregelen. Zo wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de interessante partijen op de Utrechtse 'kennismarkt'. Het gehele traject 'Regionale Strategien en Infrastructuren voor Innovatie en Kennisoverdracht' (RITTS) moet uiteindelijk resulteren in drie voorbeeldprojecten, waarbij binnen drie bedrijfssectoren Utrechtse ondernemers en kennisinstellingen met elkaar samenwerken op het gebied van kennistransfer. Aan de uitvoering van RITTS, dat door de provincie Utrecht wordt gecoördineerd, nemen o.a. deel de stichting Trait-d'Union, Syntens en de Kamer van Koophandel Utrecht. De deelnemers kunnen niet alleen rekenen op financiële steun uit Brussel. De provincie heeft met enkele andere deelnemers hetzelfde bedrag bijgelegd, waardoor voor het gehele programma nu 650.000 gulden beschikbaar is. Op de actielijst staat overigens ook een voorlichtingscampagne, die erop gericht is het midden- en kleinbedrijf inzicht te bieden in de mogelijkheden van innovatie.

Belangrijke voortrekkersrol voor provincie
Alle aanwezige instellingen en organisaties op de Paushuizebijeenkomst waren het erover eens dat de provincie Utrecht een belangrijke voortrekkersrol moet spelen in het gehele proces. De heer Van den Oosten nam deze handschoen graag op en wees op door de provincie gesteunde projecten, zoals de realisatie van een startersfonds voor nieuwe technologiebedrijven en de inspanningen voor het aantrekken van nieuwe bedrijven in de provincie. Aan het eind van zijn inleiding overhandigde hij minister Jorritsma het eerste exemplaar van een nieuwe Engelstalige brochure over het Utrechtse kennispotentieel.
(Voor informatie: Ron van Dopperen/Heri Sandberg actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 93)

Deel: ' Meer toegang tot kennis voor Utrechts bedrijfsleven '
Lees ook