Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 25-05-1999

Persbericht
Nummer: 63

Meer uitwisseling met scholen uit Noordrijn-Westfalen

Nederland en Noordrijn-Westfalen gaan intensiever samenwerken op het gebied van primair en voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs. Door middel van schoolpartnerschappen, uitwisselingen van leerlingen en docenten, gemeenschappelijke schoolprojecten en gezamenlijke scholing, bijscholing en vakcongressen streven beide partijen ernaar vakgerichte uitwisseling en samenwerking te versterken. Daarbij wordt vooral gelet op de gevolgen van leven lang leren en de introductie van de nieuwe media in het onderwijs. Dit staat in de Gemeenschappelijke Verklaring die minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vandaag ondertekend heeft samen met zijn collega van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, mevrouw minister Behler van Onderwijs, Opleiding, Wetenschap en Onderzoek.

De samenwerking staat in het teken van de Duits Nederlandse vriendschap en de wens de wederzijdse betrekkingen uit te breiden en de waardering van de geschiedenis en cultuur wederzijds te stimuleren. Voor het jaar 1999 staat er een drietal activiteiten op het programma:
* Een gemeenschappelijke conferentie over kwalitatieve aspecten van internationalisering in het onderwijs;

* Bevordering van de Nederlandse taal in Noordrijn- Westfalen en de Duitse taal in Nederland in het kader van het Taalportfolio project van de Raad van Europa;

* Gezamenlijke inspectie van wiskunde- en rekenonderwijs door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs en het ‘Schulaufsicht’ uit Noordrijn-Westfalen.

Deel: ' Meer uitwisseling met scholen uit Noordrijn-Westfalen '
Lees ook