VPB

Peper: Meer veiligheidstaken voor particuliere beveiligers

Embargo: 19 juni 2002 16.00

Persbericht

Peper: onder regie van de overheid veel meer veiligheidstaken uitbesteden aan particuliere beveiligers

'Onder de regie van de overheid kunnen veel meer veiligheidstaken worden uitbesteed aan particuliere beveiligers als uitdrukking van de verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties voor hun eigen veiligheid. De noodzaak van een goed georganiseerd samenspel tussen de private en publieke sector voorkomt juist het 'eigen rechter' spelen, nu de veiligheid zo'n urgent probleem is.' Dit zei oud-minister van Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Rotterdam dr. A. Peper woensdag tijdens het Symposium Opleidingsstelsel van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) te Hilversum.

Volgens VPB-voorzitter mr. W.G. van Hassel zorgt het nieuwe opleidingsstelsel voor uitwisselbaarheid tussen de politie en de particuliere sector. 'Het nieuw opleidingsstelsel voor de particuliere sector verbetert en versterkt de rol van particuliere beveiligingsbedrijven in de veiligheidszorg. De inschakeling van particuliere beveiligers bij uitvoerende politietaken in het publieke domein wordt door dit opleidingssysteem vergemakkelijkt.'

Nieuw opleidingssysteem versus opdrogen instroom politie Vanaf het najaar beschikt de particuliere veiligheidssector over een volledige Mbo-opleiding met doorstroommogelijkheden op Hbo-niveau. Dat heeft tot gevolg dat deze twee opleidingsniveaus inhoudelijk nauwelijks of niet verschillen van de politieopleiding tot toezichthouder. Qua kennis en training is er sprake van een grote mate van uitwisselbaarheid. Voor de toezichtpraktijk is nog relevanter dat de instroom bij de politie op de laagste niveaus langzaam maar zeker begint op te drogen.

Kwaliteitsimpuls
Het nieuwe opleidingenstelsel is ontwikkeld en besproken met onder andere het ministerie van Justitie en de vakbonden. In de particuliere beveiliging werken momenteel ruim 30.000 mensen. De schaalvergroting van de laatste jaren heeft een grote kwaliteitsimpuls in de sector betekend. De kwaliteit voor de dienstverlening van de beveiligingsbranche wordt gewaarborgd en verbeterd door dit nieuwe opleidingenstructuur.

Aanbieding video nieuwe opleidingspraktijk
De video over de nieuwe opleidingspraktijk werd door VPB-voorzitter Van Hassel overhandigd aan drs. T.W. Rietkerk, woordvoerder Justitie van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Nadien sprak oud-minister Peper over congruentie in veiligheid. Het symposium werd afgesloten door een panel van specialisten die hebben bijgedragen aan de invulling van het nieuwe opleidingsstelsel, onder leiding van de heer K. Wilting, oud-woordvoerder van de politie Amsterdam/Amstelland.

Deel: ' Meer veiligheidstaken voor particuliere beveiligers '
Lees ook