Gemeente Langedijk


Meer controles in Langedijk
26 maart 2003

Een in nagenoeg elke dorpskern terugkerende opmerking tijdens de dorpsdebatten in het najaar van 2002 betrof de snelheid van gemotoriseerd verkeer op sommige wegen. De veelvuldig geuite klacht is opgenomen met de plaatselijke politie en heeft geresulteerd in intensievere snelheidscontroles in de dorpen. Verschillende verkeersdeelnemers zullen inmiddels een envelop met inhoud hebben ontvangen van het Centraal Justitioneel Incassobureau. Dat is de instantie die de (snelheids)bekeuringen namens de politie incasseert. Ook de komende tijd zal de politie met regelmatig snelle verkeersdeelnemers op de bon slingeren. Het is echter niet alleen de snelheid waarmee de politie zich in controlerende zin bezig houdt. Ook het gebruik van alcohol door verkeersdeelnemers, het rijden door rood licht of het fietsen zonder verlichting heeft de aandacht.

Deel: ' Meer verkeerscontroles in Langedijk '
Lees ook